Vi inom Samaria bygger välmående genom vår verksamhet. Vi vill jobba med människor. För detta syfte har Samarias olika arbetsformer uppkommit. Vi är här för Dig, Du som behöver hjälp, Du som är understödjare av vårt arbete eller samarbetspartner!
SuomeksiIn English

Samaria inleder ett pilotprojekt i huvudstadsregionen

Samaria inleder nu ett pilotprojekt i huvudstadsregionen. Det kallas Samarias Verkstad.  
Det har talats mycket om marginalisering under 2000-talet, men faktum är, att statistiken inte har vänt nedåt.

" Det har talats om marginalisering eller risken för utslagning bland unga i åratal och man har uppskattat antalet unga till allt mellan 14 000 och 100 000. Den stora variationen beror på avsaknad av en vedertagen definition för utslagning. Det är svårt att uppskatta antalet." säger THL i sin publikation från år 2016. Största delen av den här gruppen bor i huvudstadsregionen.       . 
 
Vi inom Samariagemenskapen vill se och vi vill hjälpa. För Gud finns inga hopplösa fall och därför finns sådana inte heller för oss. Vi får inleda ett projekt som erbjuder de unga stöd dygnet runt, dagverksamhet, studiestigar med låg tröskel inom vårt ARKEN-studieprogram och i samarbete med yrkesinstitutetn och Helsingfors stads verkstäder. Vid vår dagverksamhet kan man träffa handledare, sjukskötare, fysioterapeut och lösningsfokuserade terapeuter. Vi har inspirerande gruppverksamhet, samtalsstöd, kamratstöd - och viktigast av allt: tid att lyssna.

Du ber väl för vår nya arbetsform! Och om du känner någon ungdom/ungdomar som kunde ha nytta av det här stödet tar du väl frimodigt kontakt! 

Följ också vår Facebook-sida: 


Samaria rf
Yhteiskristillinen sosiaalialan järjestö

Asentajantie 12
FIN-06150 PORVOO
Yhteystiedot

Auta meitä auttamaan!
Hjälp oss att hjälpa
Samaria rf
y-tunnus 0130415-3
Pankkiyhteydet: Aktia 405010-28750
IBAN FI0640501020008750, BIC HELSFIHH
Keräyslupa:

Poliisihallituksen päätös 29.9.2015
Luvan numero POL-2015-7071
Lupa voimassa 1.1.2016 - 31.12.2017
koko Suomen alueella,
Ahvenanmaata lukuunottamatta.