Me Samariassa rakennamme toiminnasta hyvinvointia. Haluamme tehdä työtä ihmisten kanssa. Tätä tarkoitusta varten ovat syntyneet Samarian eri työmuodot. Tervetuloa tutustumaan. Olitpa avun tarvitsija, työmme tukija tai yhteistyökumppani, olemme täällä sinua varten!
På svenskaIn English

Samaria-koti, PORVOO

Samaria-koti on 14-paikkainen päihdehuollon asumispalveluyksikkö miehille. Yksikkö on tarkoitettu asunnottomille, pitkäaikaisesta syrjäytymisestä ja päihdeongelmista kärsiville, joiden toimintakyky itsenäiseen asumiseen on heikentynyt tilapäisesti tai pysyvästi. Yksikköön voidaan sijoittaa myös pitkäaikaisesti. Asukkailla on mahdollisuus saada Kelan asumistukea.

Painopiste on hoidollisuus ja perushoiva. Perushoivan lisäksi keskeisiä elementtejä ovat 
mm. kuntoutumista tukeva ilmapiiri, turvallisuus, hyvä ravinto ja hygienia.

Palvelusuunnitelma laaditaan yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle ottaen huomioon asiakkaan persoonallisuus ja tarpeet. Yksilölliset toiveet kuntoilusta tai muista harrastuksista otamme 
mahdollisuuksien mukaan huomioon. 

Tuemme oma-aloitteellisuutta arjessa selviytymiseksi esim. siivouksessa ja hygienian hoidossa. Avun saamiseksi rohkaisemme asukkaita osallistumaan keskusteluun henkilökunnan kanssa ja erilaisiin vertaistuellisiin ryhmiin. Apua annamme
psykososiaalisin keinoin kristillisessä viitekehyksessä.

Annamme palveluohjausta ja hoidamme tarvittaessa yhdessä asukkaan kanssa terveydenhuollollisia sekä viranomaisasioita.

Kuntoutumisen edistyessä rakennamme asiakkaan kanssa yhdessä jatkopolkuja 
kuntouttavaan työtoimintaan, opiskeluun, tuettuun tai omaan asuntoon.SAMARIA-KOTI 
Skarpensintie 92
06150 Porvoo 
puh. 040 5944 801Samaria rf
Yhteiskristillinen sosiaalialan järjestö

Asentajantie 12
FIN-06150 PORVOO
Yhteystiedot

Auta meitä auttamaan!
Hjälp oss att hjälpa
Samaria rf
y-tunnus 0130415-3
Pankkiyhteydet: Aktia 405010-28750
IBAN FI0640501020008750, BIC HELSFIHH
Keräyslupa:

Poliisihallituksen päätös 29.9.2015
Luvan numero POL-2015-7071
Lupa voimassa 1.1.2016 - 31.12.2017
koko Suomen alueella,
Ahvenanmaata lukuunottamatta.