Me Samariassa rakennamme toiminnasta hyvinvointia. Haluamme tehdä työtä ihmisten kanssa. Tätä tarkoitusta varten ovat syntyneet Samarian eri työmuodot. Tervetuloa tutustumaan. Olitpa avun tarvitsija, työmme tukija tai yhteistyökumppani, olemme täällä sinua varten!
På svenskaIn English

Tuettu asuminen, Itä-Uusimaa

Tuetun asumisen asiakkaat ovat pitkäaikaistyöttömiä, päihde- ja mielenterveyskuntoutujia tai eri tavoin syrjäytyneitä ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa ja elämänhallinnassa. Asiakkaat asuvat pääasiassa Samarian tukiasunnoissa tai omassa kodissaan. Päihteettömiä tukiasuntoja tarjotaan sellaisille asiakkaille, jotka tarvitsevat apua pystyäkseen asumaan omassa asunnossa. 
Asiakkaita pyritään aktivoimaan etsimällä erilaisia polkuja takaisin yhteiskuntaan ja mahdollisesti työelämään. Tavoitteena on itsenäisessä asumisessa tarvittavien valmiuksien ja taitojen saavuttaminen sekä itsenäisen asunnon säilyttäminen. Tukiasukkaat voivat osallistua kuntouttavaan työtoimintaan Porvoon Ankkurin tiloissa Porvoossa tai Oy Noark Ab:n tiloissa Porvoon Ilolassa.

Tuetun asumisen palveluihin kuuluvat mm. mm. kotikäynnit, palveluohjaus, keskustelut ja yhteydenpito julkisen sektorin toimijoihin jne. Palvelu sisältää käytännön apua sekä käyntejä virastoissa ja terveydenhoitoyksiköissä. 

Käytännon apuun kuuluvat arkielämän taitojen opettaminen kuten itsestä ja asunnosta huolehtiminen, raha-asioiden hallinnan opettelu sekä monia yksilöllisiä tukemisen tapoja, jotka lähtevät asiakkaan tarpeesta. 
Henkilökohtaisten tavoitteiden avulla pyritään ylläpitämään asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Asiakkaille järjestetään myös vertaistuellisia ryhmiä kuten tukiasukas-, OG- ja elämänhallintaryhmiä sekä liikuntaryhmiä (sähly). Ota yhteyttä!

PORVOO, LOVIISA, SIPOO
Marko Peitsoma 
050 401 9308


Samaria rf
Yhteiskristillinen sosiaalialan järjestö

Asentajantie 12
FIN-06150 PORVOO
Yhteystiedot

Auta meitä auttamaan!
Hjälp oss att hjälpa
Samaria rf
y-tunnus 0130415-3
Pankkiyhteydet: Aktia 405010-28750
IBAN FI0640501020008750, BIC HELSFIHH
Keräyslupa:

Poliisihallituksen päätös 29.9.2015
Luvan numero POL-2015-7071
Lupa voimassa 1.1.2016 - 31.12.2017
koko Suomen alueella,
Ahvenanmaata lukuunottamatta.