Me Samariassa rakennamme toiminnasta hyvinvointia. Haluamme tehdä työtä ihmisten kanssa. Tätä tarkoitusta varten ovat syntyneet Samarian eri työmuodot. Tervetuloa tutustumaan. Olitpa avun tarvitsija, työmme tukija tai yhteistyökumppani, olemme täällä sinua varten!
På svenskaIn English

Vuoden vapaaehtoinen samarialainen 2016

Kuva Samaria-päivästä 2016.Kuvassa vasemmalta: Ismo Valkoniemi, Stina Blomberg, (tulkkina toiminut) Paula Lönnroth sekä (Samaria-akatemian kouluttaja) Tor Spiik.Kuva: Heli KuoppamäkiPorvoolainen lääkäri Stina Blomberg on toiminut Samariassa jo 32 vuoden ajan. Maaliskuussa 1985 silloinen Samarian toiminnanjohtaja Krister Lindberg soitti ja pyysi häntä Betlehem-kodin lääkäriksi, ja siitä alkoi pitkä ura monenlaisista terveysongelmista kärsivien Samarian asiakkaiden auttajana. Vielä senkin jälkeen, kun Stina jäi sairaseläkkeelle, hän on jatkanut Samarian vapaaehtoisena työntekijänä, mistä hänelle myönnettiin Vuoden Vapaaehtoinen 2016 -tunnustus syksyn Samaria-päivässä.

Stina Blomberg oli viisitoistavuotias, kun hän luki kirjan Albert Schweitzerista, saksalais-ranskalaisesta teologista, filosofista ja lääkäristä, joka toimi lähetyslääkärinä Afrikassa ja jolle myönnettiin vuoden 1952 Nobelin rauhanpalkinto. Kirjaa lukiessaan Stina koki, että hänelläkin on lääkärin kutsumus. Myös hän halusi auttaa ihmisiä, vaikka ei tuntenutkaan vetoa lähetyskentille.

Ylioppilaskirjoitusten aikaan Stina päätti, että jos matematiikka menee häneltä hyvin, hän pyrkisi lukemaan lääketiedettä. Ällä tuli, ja kun vielä postilaatikkoon putosi Yliopiston esite uusille ylioppilaille ja siinä oli ensimmäisenä esitelty lääketieteellinen tiedekunta, asia vahvistui hänen sydämelleen.

– Sisätaudit kiinnostivat, mutta oma sairauteni, diabetes, johon olin sairastunut 13-vuotiaana, tuli esteeksi. Se olisi ollut liian raskas ala, ja niinpä päädyin yleislääkäriksi, Stina kertoo.

Valmistuttuaan Stina työskenteli alkuun sairaalalääkärinä Porvoossa ja Meilahdessa. Myöhemmin hän perusti yksityisvastaanoton Porvoon lääkäriasemalle. Siellä hän työskenteli jo silloin, kun aloitti toimintansa Samarian lääkärinä. Se merkitsi sitä, että Samarian asiakkaat saattoivat tulla tarvittaessa hänen vastaanotolleen tutkimuksiin ja saamaan hoitoa.

Ratkaisuja päihdeongelmiin

Vuonna 2001 Stina nimitettiin Betlehem-kodin hoitovastaavaksi.

– Työ antoi paljon. Viihdyn potilaiden kanssa keksimässä ratkaisuja heidän pulmiinsa. Koko ajan opin uutta ja mielenkiintoista, vaikka olihan se stressaavaa, kun joskus ongelmia yritettiin ratkoa kuin liukuhihnalta, Stina kuvailee.

– Samanlaisia ihmisiä Samarian asiakkaat olivat kuin muutkin potilaat, mutta heidän ongelmakenttänsä oli painottunut päihderiippuvuuksiin. Toki niitä ongelmia on myös muilla, työssä käyvilläkin potilailla, Stina pohtii.

Alkoholismista Stina ajattelee, että se on ennen kaikkea kemiallinen riippuvuus, mutta onko se varsinaisesti sairaus vai itse aiheutettu tapa, siitä hänellä ei ole varmuutta.

– Joillakin on silti selvästi isompi riski alkoholisoitua, ja viime kädessä sen aiheuttaa säännöllinen juominen! Stina napauttaa.

– A-klinikan johtajakin sanoi jokin aika sitten televisiossa, että jokaisesta tulee alkoholisti, jos vain juo tarpeeksi kauan. Altistavia tekijöitä on silti varmasti kymmeniä, sellaisia kuten geenit, persoonallisuus, traumaattiset kokemukset, taloudelliset vaikeudet jne.

– Juomisuran katkaisu vaatii ennen muuta tahdonlujuutta. On myös löydettävä joitain vaihtoehtoisia käyttäytymismalleja juomisen tilalle, muistuttaa Stina. – Esimerkiksi liikunta, mielekäs tekeminen, hyvä ihmissuhde tai hengellinen herääminen voi auttaa raitistumisessa.

Hengellinen herääminen takaa parhaat tulokset

– Olen nähnyt Samarian historiassa useita kertoja, että uskoontulo on auttanut raitistumisessa, ja niissä tapauksissa se on myös kestänyt, joidenkin kohdalla nyt jo vuosikymmenten ajan.

– Ilman Jumalan armoa ja apua inhimilliset raitistumisyritykset voivat olla heikoissa kantimissa. Mikä tahansa vastoinkäyminen voi silloin suistaa takaisin entisiin tapoihin.

Auttajana Stina on tuntenut riittämättömyyttä varsinkin silloin, kun potilaalta on puuttunut oma motivaatio ja oivallus.

– Arvoitukseksi silloin jää, miksi joillakuilla on niin voimakas veto päihteisiin.

– On pyrittävä herättämään kiinnostus normaalia elämää kohtaan, saatava potilas ajattelemaan muuta ja unelmoimaan muustakin kuin vain aineiden hankkimisesta. Elämään olisi saatava uutta sisältöä. Silloin muutos on mahdollinen.

Stina on nähnyt myös, mikä merkitys on vertaistuella.


– Sitä oli Betlehemin asiakkaille runsaasti tarjolla, myös henkilökunnan taholta, ja se antoi lisä uskottavuutta auttamistyölle.

Samaria työtä näköalapaikalta

Stina kertoo olleensa itse uskossa aina, vauvasta asti. Vanhemmat ja isoäiti kuuluivat Porvoon Metodistikirkkoon, ja sinne Stinakin kuuluu edelleen. Hän on mukana seurakuntaneuvostossa – ja muun muassa siivousryhmässä. Pienessä seurakuntayhteisössä sellaiset työt hoidetaan vapaaehtoisvoimin.

Myös Samarian hallituksessa Stina on ollut jo vuodesta 1999, ja jatkaa edelleen. Niiden 32 vuoden aikana, jotka hän on tavalla tai toisella ollut mukana Samarian työssä, hän on nähnyt järjestön voimakkaan laajenemisen ja työmuotojen kehittymisen.

– Samaria on seurannut hyvin aikaansa ja pysynyt yhteiskunnan muutoksissa mukana. On tullut uusia työmuotoja, avohoitoa, työkuntoutusta, koulutusta ym.

– Myös asiakaskunta on muuttunut. Esimerkiksi ainespektri on nyt paljon laajempi kuin kahdeksankymmentäluvulla. Myös iältään asiakkaat ovat nyt paljon nuorempia kuin ennen. Kun ennen nuorin saattoi olla 45-vuotias, nyt asiakkaina on parikymppisiä sekakäyttäjiä, Stina kuvailee työssä tapahtuneita muutoksia.

Aina valmis palvelemaan

Stinan oma terveystilanne alkoi diabeteksen takia heiketä. Tuli komplikaatioita silmiin ja munuaisiin, minkä vuoksi hän jäi pois Samarian hoitotyöstä vuonna 2006. Sairaseläkkeelle hän pääsi vuonna 2008.

Sen jälkeen hän toimi Samaria-Centerissä toimistoapulaisena pari kertaa viikossa hoitaen muun muassa kirpputorien kassojen laskemisen ja eräitä kirjanpitoon ja laskutukseen liittyneitä tehtäviä.

Yksi tärkeä työmuoto, jossa hän on palvellut pitkään ja josta hän uskoo myös saaneensa Vuoden vapaaehtoinen -tunnustuksen, on Samaria-lehden aineiston kääntäminen suomesta ruotsiksi tai tarvittaessa myös toisin päin. Tämä työ on ollut mieluista Stinalle, joka on aina harrastanut kirjallisuutta monipuolisesti.

– Tällä hetkellä luen espanjalaista historiaa espanjaksi, kertoo Stina, jolle myös matkustaminen on ollut tärkeä harrastus. – Se on auttanut irrottautumaan työstä ja sen aiheuttamasta stressistä.

Toivelistalla uusi munuainen

Tällä hetkellä Stina ei kuitenkaan voi matkustaa, sillä hän odottaa tärkeää puhelua.

– Odotan uutta munuaista, ja soitto voi tulla milloin vain. Puhelin on oltava aina käsillä, kertoo Stina. Siihen asti, kunnes sopiva luovuttaja löytyy, Stinalla on käytössä vatsakalvodialyysilaite, joka toimii automaattisesti joka yö kahdeksan tunnin ajan.

– Suomessa vain alle 10 % munuaissiirrännäisistä saadaan eläviltä luovuttajilta. Tämä johtuu Suomen lainsäädännöstä, joka hyväksyy ainoastaan sukulaisen tai aviopuolison luovuttajaksi, ei edes avopuolisoa. Esimerkiksi Norjassa 57 % munuaissiirroista tehdään elävien luovuttajien elimillä.

– Suomessakaan ei enää vaadita elinluovutustestamenttia, vaan riittää, kun omaiset tietävät, että vainaja ei ole ollut sitä vastaan. Parasta kuitenkin olisi, jos ihmiset tekisivät elintenluovutustestamentin ja kantaisivat sitä aina mukanaan esimerkiksi lompakossaan, Stina muistuttaa.

– Olen rukoillut, ettei munuaisleikkaukseni tapahtuisi vielä talvella, vaan mieluummin vasta keväällä tai kesällä. Jumala kuitenkin katsoo sille parhaan ajankohdan.

Lempivirrekseen Stina mainitsee Lina Sandellin virren ”Päivä vain ja hetki kerrallansa”.

– Se sisältää paljon minulle tärkeitä totuuksia!


Samaria rf
Yhteiskristillinen sosiaalialan järjestö

Asentajantie 12
FIN-06150 PORVOO
Yhteystiedot

Auta meitä auttamaan!
Hjälp oss att hjälpa
Samaria rf
y-tunnus 0130415-3
Pankkiyhteydet: Aktia 405010-28750
IBAN FI0640501020008750, BIC HELSFIHH
Keräyslupa:

Poliisihallituksen päätös 29.9.2015
Luvan numero POL-2015-7071
Lupa voimassa 1.1.2016 - 31.12.2017
koko Suomen alueella,
Ahvenanmaata lukuunottamatta.