Vi inom Samaria bygger välmående genom vår verksamhet. Vi vill jobba med människor. För detta syfte har Samarias olika arbetsformer uppkommit. Vi är här för Dig, Du som behöver hjälp, Du som är understödjare av vårt arbete eller samarbetspartner!
SuomeksiIn English

VÅRDARBETE


Oy Samaria Ab Hoitotyö – Vårdarbete ansvarar för vårdarbetet inom Samaria. 

Missbrukarvården och rehabiliteringen inom  företaget Oy Samaria Ab Hoitotyö – Vårdarbete – grundar sig på över 40 års erfarenheter av och kunskap om olika beroenden, deras orsaker och behandling. Det förverkligas utgående från såväl professionellt som andligt- själsligt perspektiv.  Denna symbios möjliggör ett kvalitativt etiskt kunnande, då de etiska valen  i verksamheten vilar på en gemensam och medveten värdegrund, som man inom arbetsgemenskapen funnit god.

  • VERKAR som privat serviceproducent för kommuner.
  • FÖRETAGET grundades år 2011 då missbrukararbetet inom Samaria rf,
    grundat 1969, överflyttades till ett eget bolag. Samaria rf äger bolaget i
    dess helhetoch det hör till Samaria Group.
  • PERSONALEN är utbildad inom social- och hälsovårdsbranschen, sakkunnig och kundcentrerad. Studerande inom social- och hälsovård kan få praktikplats och avlägga yrkesprov på våra enheter. Som vikarier kanstuderande inom branschen anlitas.

asumispalvelut_sve_nettiin.pdf


Oy Samaria Ab Hoitotyö - Vårdarbete
Montörsvägen 12, 06150 Porvoo
Puh. (010) 231 3700
Fax. (019) 5230 308

 

Ismo Valkoniemi

Verksamhetsledare

040 741 5577 ismo.valkoniemi@ samaria.fi

 Samaria-hemmet är en serviceboendeenhet med 14 platser för män i Borgå.
Stödboende är antingen hemma eller på annan avtalad plats försiggående stödservice för kunder vid socialväsendet. Genom personliga målsättningar försöker man uppehålla klientens allmänna välbefin...

De drogfria stödbostäderna i en övervakad miljö är ämnade för självständigt boende för personer i behov av stöd i livssituationen och en drogfri omgivning. Priset utgörs av hyran för vilken klient...


Det kristna missbrukararbetet räknar förutom med den traditionella tredelningen i psykisk, fysisk, social även med en fjärde dimension, den andliga. För denna indelning finns även ett ve...
Samaria rf
Yhteiskristillinen sosiaalialan järjestö

Asentajantie 12
FIN-06150 PORVOO
Yhteystiedot

Auta meitä auttamaan!
Hjälp oss att hjälpa
Samaria rf
y-tunnus 0130415-3
Pankkiyhteydet: Aktia 405010-28750
IBAN FI0640501020008750, BIC HELSFIHH
Keräyslupa:

Poliisihallituksen päätös 29.9.2015
Luvan numero POL-2015-7071
Lupa voimassa 1.1.2016 - 31.12.2017
koko Suomen alueella,
Ahvenanmaata lukuunottamatta.