Takaisin

Suurten muutosten kynnyyksellä

syyskuu 2021

Olen keskustellut keskikokoisten kaupunkien johtohenkilöiden kanssa syntyvistä maakunnista, verotuksesta ja muutoksista, joita on tapahtumassa, jotta ymmärtäisin mitä tämä historiallisen suuri hallinnollinen uudistus meidän järjestömme kohdalla ja yksityisen ihmisen kohdalla tarkoittaa. Malliin ei olla tyytyväisiä, koska kunnat menettävät enemmän verotuloja kuin heille on maksanut nykyinen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että jäljelle jäävät peruspalvelut, liikunta, maankäyttö tai koulutus ovat heti säästökohteina, kun jopa 60 % kuntien verotuloista siirtyy maakunnille. Uudet maakunnat aloittavat 1.1.2023, jolloin järjestöjen kuntakumppanuudet sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta katkeavat ja on luotava uudelleen. Kuinka asiat jatkossa sujuvat ja kuinka maakunnat suhtautuvat pieniin järjestöihin, se on kysymys joka odottaa ratkaisua.

Myös muu sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus on muuttumassa. Rahapelituotot irrotetaan kokonaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta. Rahapelituottojen käyttäminen sosiaalisten ja terveyshaittojen torjuntaan on ollut peruste sille, että rahapelitoiminta on haluttu pitää valtion monopolin osana. Pelihaitat ovat kuitenkin kasvaneet niin suureksi, että pelitoimintaan kohdistuvat rajoitukset on otettu käyttöön. Suureksi kysymykseksi kasvaa se, että muuttuuko rahapelitoiminta enemmän villin ja vapaan kansainvälisen internetissä ja puhelimen aplikaatiossa pelattavaksi rahapelitoiminnaksi ja pystytäänkö tätä valvomaan.

Järjestöjen valtionrahoitus siirtyy valtion budjetin osaksi, jolloin aatteellisten järjestöjen rahoituksen painopisteet muuttuvat poliittisesti valvotuiksi. Aatteellisten järjestöjen on nyt viimeistään pakko ymmärtää, että rahoituspohjaan vaikuttaa maailman laajuiset aatevirtaukset sekä poliittinen ja julkinen näkemys. Kristillinen arvopohja on haastettu sananvapauden, julkisen puhetilan sekä sosiaalisen ja aineellisen avun jakokanavana.

Mutta elämä jatkuu. Aatteellisten järjestöjen on nyt tiedettävä, mistä ne aikovat pitää kiinni kaikissa muutoksissa ja missä sopeutua vallitsevaan tilanteeseen. Järjestöjen on mahdollisuus toimia sellaisessa roolissa, jossa yhteiskunta maksaa tästä palvelusta, mutta sen on puhuttava entistä selvemmin tilaajan kanssa aatteellisen toiminnan ja tuotetun palvelun reunaehdot ja toimittava niiden mukaan. Piiloagendat eivät ole mahdollisia, kaiken on oltava avointa ja läpinäkyvää.

Samaria on luomassa uutta strategiaa tältä pohjalta. Se voi tarkoittaa sitä, että järjestömme on pienempi, mutta rehellinen ja avoin. Meillä jokaisessa yksikössä pidetään hengellinen aamunavaus, joka on osallistujille vapaaehtoinen. Mikäli asiakkaamme kaipaa vastauksia hengellisiin kysymyksiin, hänen kanssaan keskustellaan tai ohjataan sellaisen henkilön luo, joka voi keskustella turvallisesti hänen kanssaan, rajoja rikkomatta. Meidän on hyvä elää vain, jos me voimme olla aidosti sitä mitä me olemme, niin yksilöinä kuin järjestönä. Tätä apostoli Paavali tarkoitti sanoessaan 2.Kor 3:3: ”Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin.”

 

ISMO VALKONIEMI, toiminnanjohtaja


BLOGI