Back

Samarian kevätkokous

Samarian kevätkokous pidettiin vasta 15.9.2020, koska keväälle suunniteltu kokous ei toteutunut koronaviruspandemian kokoontumisrajoitusten vuoksi. Valtiovalta sääti nopeita asetuksia, joista yksi oli sellainen, joka mahdollisti kevätkokouksen siirtämiseen viimeistään syyskuussa pidettäväksi. Samaria rf:n kevätkokoukseen osallistui 12 henkilöä ja viiden seurakunnan, Pingstförsamlingen i Vålax, Betaniaförsamlingen i Sibbo, Metodistförsamlingen i Borgå, Filadelfiaförsamlingen i Borgå ja Missionskyrkan i Borgå viralliset edustajat. Kevätkokous sai katsauksen Samarian tekemään työhön Päivi ja Ismo Valkoniemen toimesta. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kenneth Grönroos.

Kokouksen yhteydessä onniteltiin 70 vuotta täyttänyttä pitkäaikaista Samarian emerita talouspäällikköä ja nykyisin hallituksen sihteerinä toimivaa Paula Lönnrothia.