Henkilöstö / Espoon Ankkuri

Valkoniemi Päivi
Yksikön esimies
040 740 0778
paivi.valkoniemi@samaria.fi


Tali Kerli
Vastaava ohjaaja
044 491 0519
kerli.tali@samaria.fi


Yliluoma Hannu
Ohjaaja
050 306 6252
hannu.yliluoma@samaria.fi