Hoito- ja päihdetyö

Perinteinen hoitotyö osa Samariaa

Samariassa päihdehoito- ja kuntoutus perustuu yli 50 vuoden kokemuksella hankittuun tietoon riippuvuuksista, niiden syistä ja hoidosta. 
Jo vuodesta 1969 päihdetyötä tehneen Samaria rf:n auttamisen muodot ja kohderyhmät ovat vuosikymmenien aikana laajentuneet, mutta perinteiset työmuodot ovat edelleen tärkeä osa toimintaamme. 

Keskeistä toiminnassa on yhteistyö Samaria-kodin asumispalvelun ja tuetun asumisen välillä.

Tarkoituksena on saada palvelun tarvitsijat valikoitumaan heille tarkoituksenmukaisimman palvelun piiriin. Eniten tukea tarvitsevat tulevat Samaria-kotiin ja tuen tarpeen vähentyessä hoidon ja kuntoutumisen myötä he voivat siirtyä kevyemmin tuettuun tukiasuntoon ja sieltä käsin hakeutua omaan asuntoon.

Tutustu lisää hoitokotityöhömme sekä tuettuun asumiseen.


KRISTILLINEN PÄIHDETYÖ

jäsentää perinteisen kolmijaon psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen lisäksi myös hengellisen osa-alueen. Tälle löytyy myös tietoteoreettista kannatusta, vaikkakin valtaosin jako kolmeen on käytössä. Tänä päivänä eksistentiaaliset (olemassaolon) kysymykset sekä rikkinäisen elämän aiheuttamat syyllisyys ja omaatuntoa vaivaat kysymykset ovat asiakkaillemme ajankohtaisia.

Tarvitaan siis ammattitaitoa psyykkisten, fyysisten, sosiaalisten ja hengellisten osa-alueiden kohtaamisessa. Kristillisyys itsessään ei tuo ammattitaitoa automaattisesti kolmeen ensimmäiseen osa-alueeseen. Siksi meillä on lääkäreitä, sairaanhoitajia ja sosiaalialan ammattilaisia tekemässä suunnitelmallista, uusimpaan tietoon ja pitkään kokemukseen nojaavaa työtä. 

Olet sitten avuntarvitsija tai viranomainen, ota yhteyttä ja tutustu tarkemmin työhömme. Tahdomme auttaa erilaisissa elämäntilanteissa tukea kaipaavia.