Hoito- ja päihdetyö

Perinteinen hoitotyö osa Samariaa

Samariassa päihdehoito- ja kuntoutus perustuu yli 50 vuoden kokemuksella hankittuun tietoon riippuvuuksista, niiden syistä ja hoidosta. 
Jo vuodesta 1969 päihdetyötä tehneen Samaria rf:n auttamisen muodot ja kohderyhmät ovat vuosikymmenien aikana laajentuneet, mutta perinteiset työmuodot ovat edelleen tärkeä osa toimintaamme. 

Keskeistä toiminnassa on yhteistyö Samaria-kodin asumispalvelun ja tuetun asumisen välillä.

Tarkoituksena on saada palvelun tarvitsijat valikoitumaan heille tarkoituksenmukaisimman palvelun piiriin. Eniten tukea tarvitsevat tulevat Samaria-kotiin ja tuen tarpeen vähentyessä hoidon ja kuntoutumisen myötä he voivat siirtyä kevyemmin tuettuun tukiasuntoon ja sieltä käsin hakeutua omaan asuntoon.

Räätälöimme tuen yksilöllisesti. Liukuva malli Samaria-kodin (asumispalveluyksikkö) ja tuetun asumisen välillä mahdollistaa tilanteen muuttuessa tuen keventämisen. Tarkoituksena ei ole laitostuminen, vaan kuntoutuminen. Suunnitelmallinen toimintamme takaa tulokset, jotka johtavat parhaimmillaan itsenäiseen elämään, ilman tuen tarvetta. 

Olet sitten avuntarvitsija tai viranomainen, ota yhteyttä ja tutustu tarkemmin työhömme. Tahdomme auttaa erilaisissa elämäntilanteissa tukea kaipaavia.