Päihdehoito

Kristillinen päihdetyö

jäsentää perinteisen kolmijaon psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen lisäksi myös hengellisen osa-alueen. Tälle löytyy myös tietoteoreettista kannatusta, vaikkakin valtaosin jako kolmeen on käytössä. Tänä päivänä eksistentiaaliset (olemassaolon) kysymykset sekä rikkinäisen elämän aiheuttamat syyllisyys ja omaatuntoa vaivaat kysymykset ovat asiakkaillemme ajankohtaisia.

Tarvitaan siis ammattitaitoa psyykkisten, fyysisten, sosiaalisten ja hengellisten osa-alueiden kohtaamisessa. Kristillisyys itsessään ei tuo ammattitaitoa automaattisesti kolmeen ensimmäiseen osa-alueeseen. Siksi meillä on lääkäreitä, sairaanhoitajia ja sosiaalialan ammattilaisia tekemässä suunnitelmallista, uusimpaan tietoon ja pitkään kokemukseen nojaavaa työtä. 

Olet sitten avuntarvitsija tai viranomainen, ota yhteyttä ja tutustu tarkemmin työhömme. Tahdomme auttaa erilaisissa elämäntilanteissa tukea kaipaavia.


Oy Samaria Hoitotyö Ab - Vårdarbete

Asentajantie 12, 06150 Porvoo
Puh. 010 2313 700
Fax. 019 5230 308
samaria-center@samaria.fi

Ismo Valkoniemi
Toimitusjohtaja
Puh. 040 741 5577
ismo.valkoniemi@samaria.fi