Yläkuva - Porvoon Ankkuri

Porvoon Ankkuri

PORVOON ANKKURI on toimintakeskus henkilöille jotka ovat pitkäaikaistyöttömiä, päihdeongelmaisia, ihmiskaupan uhreja, nuoria ilman koulutus- tai työpaikkaa, maahanmuuttajia tai muilla tavoin syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä.

Yksikössä toimii erilaisia toimintaryhmiä, elämänhallinnalliset ja vertaistuelliset ryhmät sekä lisäksi on mahdollisuus terapeuttisiin ryhmä- ja yksilökeskusteluihin.

Yksikössä kakki toiminnot ovat saatavissa suomen, ruotsin, englannin ja venäjän kielellä. Lisäksi tarvittaessa voidaan käyttää tulkkauspalvelua.
 

Työtoiminta

  • KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA
  • TYÖKOKEILU
  • TYÖLLISTYMINEN PALKKATUELLA

Kaikille työtoimintaan tuleville tehdään elämäntilanteen ja työkyvyn kartoitus. Työtoiminnan sisältö mitoitetaan asiakkaan työ-ja toimintakyvyn mukaisesti. Henkilökohtaisen työsuunnitelman muutostarpeita tarkkaillaan koko ajan asiakkaan toimintakyvyn, tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti. Työtehtävät räätälöidään yksilöllisesti ja uusia erilaisia tehtäväkokonaisuuksia kehitetään jatkuvasti. Perustavoitteena on työkuntoutuminen sekä mahdollisten jatkopolkujen suunnittelu.

Kierrätysmyymälä WANHAKIERTO - FINAFYND sekä grilli/lounaskahvila NOARK CAFÉ toimivat työtoiminnassa olevien harjoittelupaikkana ja mahdollistavat myös jatkopolkujen luomisen.

Työtoiminnassa olevat voivat osallistua kaikkiin TOIMINTARYHMIIN, tervetuloa mukaan!

 

Samarian tukimallit ovat työtoiminnassa mukana olevien käytössä.

VERTAISTUKI JA TUKIHENKILÖT,
joiden kautta jokainen saa tukea ongelmien ja haasteiden taustasyihin: näköalattomuuteen, vaikeisiin perhetilanteisiin, yksinäisyyteen, ongelmiin taloudenhoidossa ja päihdeongelmiin.

TUKIASUMINEN 
Tukiasumisesta on huutava pula. Ilman asuntoa opinnot, työllistyminen ja elämä ylipäätään eivät käytännössä onnistu. Samarialla on useita tukiasuntoja myös Porvoossa.

VERTAIS- JA TUKIRYHMÄT
Matalankynnyksen toiminta- ja harrastusryhmät.

VAPAAEHTOISTYÖ 
osana kuntoutusta mm. ruoka-avussa tai pienissä työsuoritteissa toisten tukemiseksi, josta syntyvä positiivinen auttamisen ilo vie ajatuksia omien ongelmien kehästä.

YHTEISTYÖTÄ 
tehdään tiiviisti julkisten palveluiden kanssa: niitä täydentäen, ei korvaten.

 

OTA YHTEYTTÄ

PORVOON ANKKURI
Asentajantie 12
06150 Porvoo

Päivi Valkoniemi
yksikön esimies
040 740 0778
paivi.valkoniemi@samaria.fi