Talousohjaus

TYÖTÄ TOIVON LÖYTYMISEKSI

Matalan kynnyksen talousohjaus on tukipalvelu, jossa asiakas saa neuvoja ja ohjausta talous-ja velkaongelmien ratkaisemiseksi. Autamme asiakasta vapaaehtoisessa velkasovittelussa ja tarvittaessa ohjaamme virallisen velkajärjestelyn piiriin.

Työtä tehdään kristilliseltä arvopohjalta, ihmisten menneisyyttä ei arvostella, vaan häntä kunnioitetaan ja kuunnellaan iloissa ja surussa. Keskustelemalla eri vaihtoehdoista, ohjaamme ja rohkaisemme, asiakkaan toimintakyky huomioiden, itse tarttumaan ongelmiinsa. Asiakkaita ohjataan omien valintojen tekemiseen, heidän itsemääräämisoikeuttaan ja yksilöllisyyttään kunnioittaen. Asiakasta rohkaistaan, autetaan ja tuetaan omien vahvuuksiensa tunnistamisessa ja kehittämisessä.

 

 

ASIAKKUUS

Asiakkuuden mahdollistavaa maksusitoumusta voi tiedustella asuinkuntansa sosiaalityöntekijältä. Asiakkuus perustuu asiakkaan omaan haluun ja tarpeeseen, palvelun tilaajan tekemään palvelutuotannon hankintasopimukseen tai kunnan tekemään hallintopäätökseen ja maksusitoumukseen.

Maksusitoumuksen perusteena on usein asiakkaalle myönnetty ehkäisevä toimeentulotuki, joka on harkinnanvaraista ja jonka perusteista kunnat päättävät itse. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi ja korjaamiseksi.

Raportoimme palvelun tilaajaa asiakkaan palvelutarpeesta ja palvelutilanteesta heidän vaatimassa laajuudessa. Toimimme aina asiakkaan luvalla ja asiakkaan antaman yksilöidyn valtakirjan valtuuttamina. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tai lopettaa asiakkuus matalan kynnyksen talousohjauksessa milloin tahansa. Asiakkuus Matalan kynnyksen talousohjauksessa ei poista asiakkaiden oikeutta käyttää lakisääteistä talous-ja velkaneuvontaa.