Tukiasunnot

Samaria rf:n Hämeenlinnan toimintakeskuksella on asumispalveluja Markkulantie 3:ssa sekä Ansiorinne 4:ssä. Asunnot ovat päihteettömiä asuntoja.

Asuminen tarkoittaa parhaimmillaan: yhteisöllisyyttä, mahdollisuutta vaikuttaa, mahdollisuutta osallistua, yhteistä vastuunkantoa, henkilökunnan tukea ja vertaistukea.

Ansiorinne 4:ssä on varattu tilaa kriisiasumiselle. Kriisiasuminen on lyhytaikaista asumista, jossa tuen määrä ja sisältö arvioidaan aina tapauskohtaisesti.