Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Ruoka-aputyön kehittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Samarialle pääkoordinaattorin roolin, kun se ensimmäisen kerran historiassa jakoi apua ruoka-aputyötä tekeville järjestöille. Hankkeessa on mukana yhteensä 20 järjestöä ja hankkeen bruttoarvo on 765 000 euroa. Samarian toiminnanjohtaja on antanut eduskunnan Sosiaali- ja terveysjaostolle kirjallisen asiantuntijalausunnon ruoka-aputyön kehittämisestä Suomessa.
 

MUKANA VALTIONEUVOSTON NUORISOTAKUUHANKKEEN JOHTORYHMÄSSÄ

Varatoiminnanjohtaja Päivi Valkoniemi on nimetty Valtioneuvoston nuorisotakuun kärkihankkeen johtoryhmän järjestösektoria edustavaksi jäseneksi vuosiksi 2016 – 2018. Samarian varatoiminnanjohtaja on antanut eduskunnan Tiede- ja sivistysjaoston pyynnöstä suullisen asiantuntija lausunnon nuorten opinnollisen toiminnan merkityksestä toipumiselle sekä Ismo Valkoniemi on toimittanut pyynnöstä kirjallisen lausunnon asian jatkotyöstämiseksi.