Back

Avustusmatkalla Burundissa

Krister Lindberg ja Ismo Valkoniemi vierailivat Burundissa 14.–23.3.2018. Samaria on yhdessä FSPM:n kanssa toteuttanut jo useita vuosia päiväkeskusprojektia, jossa ensimmäisen kerran maassa luodaan välineitä päihdeongelmaisten kohtaamiseksi. Projektissa on ollut myös vahva koulutuksellinen osuus, jossa yhteistyöjärjestön CEPBUn avainhenkilöitä on koulutettu ymmärtämään päihdeongelmaisten auttamisen mekanismeja. Hankkeen aikana on voitu auttaa 128 alkoholistia, joista osa on saanut hoidon ohessa ammatillista koulutusta. Samalla matkalla Ismo ja Krister osallistuivat Samarian lähettämän avustuskontin sisällön purkamiseen sekä suunnittelivat avustuksen jakamista yhdessä paikallisten kanssa.

Krister Lindberg kokeilee Suomesta lähetettyä kontista otettua polkupyörää.