VOIMA-ohjelma

 

VOIMA-ohjelma on katkaisu- ja/tai laitoshoidon jälkeen tapahtuvaa vertaistuellista-kuntoutusta. Ohjelman tavoitteena on antaa asiakkaalle työkaluja kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan ja pysyvään raittiuteen. Koulutetut ohjaajamme vetävät ohjelmaa. Espoon Ankkurissa yhdistyy päiväkeskustoiminta ja vertaistuellinen ryhmätoiminta saumattomasti. 

Ankkurin VOIMA-ohjelma tarjoaa päihdevieroituksen läpikäyneille jatkopolun, jonka tavoitteena on antaa valmiuksia kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan sekä pysyvään raittiuteen.

VOIMA-ohjelma koostuu ryhmistä, yksilökeskusteluista sekä yhteisöllisestä toiminnasta. Näiden lisäksi tukena on päiväkeskuksen toiminta. Ankkurin VOIMA-ohjelma toteutetaan psykososiaalisin metodein, kristillisessä viitekehyksessä. Työskentelyn keskeisinä periaatteina ovat asiakkaan ohjaus, voimavarojen tunnistaminen, sosiaalisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan lisääminen sekä itsetuntemuksen vahvistaminen. Työskentely toteutetaan yksilö- ja ryhmätyöskentelynä. Valmennus on suunnattu täysi-ikäisille miehille ja naisille. Asiakasvalinnat tehdään Ankkurissa, jonne voit itse ottaa suoraan yhteyttä.

 

VOIMA-OHJELMAN SISÄLTÖ


Päihdeongelman käsittely
Tunne- ja addiktiopaketit
Toipumisen vaiheet
Yksilökeskustelut
Vertaistukiryhmät 

Sosiaalinen verkosto
Raittiit ihmissuhteet
Perhesuhteiden uudelleenrakentaminen
Harrastukset, seurakunnat ja järjestöt

Elämänhallinta
Talousasiat, asunto, kodinhoito
Ravinto, liikunta, terveys
Virastoasioiden hoito

Palveluohjaus
Eksistentiaaliset kysymykset
Alfa-kurssi
Ohjaus hengellisissä kysymyksissä

Tulevaisuus
Työharjoittelu
Opiskelu tai työllistyminen
Työkyvyttömyyseläke
Tuettu tekeminen 

Ohjelman jälkeen
Vertaistuki- ja muut itsehoitoryhmät
Seurakuntien palvelut, tukihenkilö
Mahdollisuus intervalli-/interventiojaksoon
Päiväkeskuksen toiminta