Hoito- ja päihdetyö

Perinteinen hoitotyö osa Samariaa

Samariassa päihdehoito- ja kuntoutus perustuu yli 50 vuoden kokemuksella hankittuun tietoon riippuvuuksista, niiden syistä ja hoidosta. 
Jo vuodesta 1969 päihdetyötä tehneen Samaria rf:n auttamisen muodot ja kohderyhmät ovat vuosikymmenien aikana laajentuneet, mutta perinteiset työmuodot ovat edelleen tärkeä osa toimintaamme. 

Keskeistä toiminnassa on yhteistyö Samaria-kodin asumispalvelun ja tuetun asumisen välillä.

Tarkoituksena on saada palvelun tarvitsijat valikoitumaan heille tarkoituksenmukaisimman palvelun piiriin. Eniten tukea tarvitsevat tulevat Samaria-kotiin ja tuen tarpeen vähentyessä hoidon ja kuntoutumisen myötä he voivat siirtyä kevyemmin tuettuun tukiasuntoon ja sieltä käsin hakeutua omaan asuntoon.


Tutustu lisää hoitokotityöhömme sekä tuettuun asumiseen.