Hoito- ja päihdetyö

Oy Samaria Ab Hoitotyö – Vårdarbete

toimii yksityisenä palveluntuottajana kunnille ja vastaa Samaria yhdistyksen hoitokotityöstä sekä tuetusta asumisesta.

Oy Samaria Ab Hoitotyö-Vårdarbete -yrityksessä päihdehoito- ja kuntoutus perustuu yli 40 vuoden kokemuksella hankittuun tietoon riippuvuuksista, niiden syistä ja hoidosta.

Keskeistä toiminnassa on yhteistyö Samaria-kodin asumispalvelun ja tuetun asumisen välillä.

Tarkoituksena on saada palvelun tarvitsijat valikoitumaan heille tarkoituksenmukaisimman palvelun piiriin. Eniten tukea tarvitsevat tulevat Samaria-kotiin ja tuen tarpeen vähentyessä hoidon ja kuntoutumisen myötä he voivat siirtyä kevyemmin tuettuun tukiasuntoon ja sieltä käsin hakeutua omaan asuntoon.

 

Perinteinen hoitotyö osa Samariaa

Jo vuodesta 1969 päihdetyötä tehneen Samaria rf:n auttamisen muodot ja kohderyhmät ovat vuosikymmenien aikana laajentuneet, mutta perinteiset työmuodot ovat edelleen tärkeä osa toimintaamme. 

Tutustu lisää hoitokotityöhömme sekä tuettuun asumiseen.

 


Oy Samaria Ab Hoitotyö - Vårarbete
Asentajantie 12, 06150 Porvoo
samaria-center@samaria.fi

Ismo Valkoniemi
Toimitusjohtaja
Puh. 040 741 5577
ismo.valkoniemi@samaria.fi