Raittiusvalmennusohjelma

Raittiusvalmennusohjelma on katkaisu- ja/tai laitoshoidon jälkeen tapahtuvaa kuntoutusta. Ohjelman tavoitteena on antaa asiakkaalle työkaluja kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan ja pysyvään raittiuteen. Espoon Ankkurissa yhdistyy päiväkeskustoiminta ja avohoito saumattomasti. 

Ankkurin raittiusvalmennusohjelma tarjoaa päihdevieroituksen läpikäyneille jatkopolun, jonka tavoitteena on antaa valmiuksia kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan sekä pysyvään raittiuteen.

Raittiusvalmennusohjelma koostuu ryhmistä, yksilökeskusteluista sekä yhteisöllisestä toiminnasta. Näiden lisäksi tukena on päiväkeskuksen toiminta. Ankkurin valmennusohjelma toteutetaan psykososiaalisin metodein, kristillisessä viitekehyksessä. Työskentelyn keskeisinä periaatteina ovat asiakkaan ohjaus, voimavarojen tunnistaminen, sosiaalisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan lisääminen sekä itsetuntemuksen vahvistaminen. Työskentely toteutetaan yksilö- ja ryhmätyöskentelynä. Valmennus on suunnattu täysi-ikäisille miehille ja naisille. Asiakasvalinnat tehdään Ankkurissa, jonne voit itse ottaa suoraan yhteyttä.

 

RAITTIUSVALMENNUSOHJELMAN SISÄLTÖ


Päihdeongelman käsittely

Tunne- ja addiktiopaketit
Toipumisen vaiheet
Yksilökeskustelut
Vertaistukiryhmät 
 

Sosiaalinen verkosto

Raittiit ihmissuhteet
Perhesuhteiden uudelleenrakentaminen
Harrastukset, seurakunnat ja järjestöt
 

Elämänhallinta

Talousasiat, asunto, kodinhoito
Ravinto, liikunta, terveys
Virastoasioiden hoito
Palveluohjaus
 

Eksistentiaaliset kysymykset

Alfa-kurssi
Ohjaus hengellisissä kysymyksissä

 

Tulevaisuus

Työharjoittelu
Opiskelu tai työllistyminen
Työkyvyttömyyseläke
Tuettu tekeminen 


Ohjelman jälkeen

Vertaistuki- ja muut itsehoitoryhmät
Seurakuntien palvelut, tukihenkilö
Mahdollisuus intervalli-/interventiojaksoon
Päiväkeskuksen toiminta