Tillbaka

Hämeenlinnan yksikkö - hiomaton timantti

Hämeenlinnassa on meneillään isoja muutoksia. Olemme saaneet Jumalan armosta uuden ihanan pariskunnan vastuunkantoon. Nina ja Aimo Siek-kisen voi nähdä arjessa aivan missä vain. Keittiössä, kiinteistönhoidossa, puuverstaalla, myymälässä, ra-
kennustöissä eli ihan kaikessa missä apua tarvitaan Hämeenlinnan kokoisessa yksikössä.

Toimitiloja ja asuntoja remontoidaan sekä ulko-alueille vuosien aikana kertynyttä tarpeetonta tavaraa on inventoitu ja tarvittaessa otettu uudelleen hyötykäyttöön. Hämeenlinnassa on alkamassa myös KORJAAMO-hanke joka pilotoitiin jo Helsingissä hy-
vällä menestyksellä. Hankkeen painopiste tulee ole-maan 18-29 -vuotiaissa erilailla syrjäytyneissä nuorissa.

Kaikkein merkittävintä yksikön arjessa on tietenkin aamunavauksien säännöllinen pitäminen joka päivä klo 9.30-9.45.

1 Kor. 3:10-11 ”Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toinen rakentaa. Mutta kukin katsokoon, miten rakentaa. Perustus on jo laskettu ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea.”