Borgå ankare

Borgå ankare är en verksamhetscentral för långtidsarbetslösa, unga utan studie- eller arbetsplats, invandrare eller för dig som annars behöver stöd i vardagen.

 • arbetsrehabilitering
 • social rehabilitering
 • arbetsprövning
 • sysselsättning med lönestöd

Livskontroll och kamratstöd

Enheten har olika verksamhetsgrupper och vid behov finns även möjlighet till individuella diskussioner.

All verksamhet sker på finska, svenska, engelska och ryska, vid behov används tolkningstjänster.

Uppgifter

Päivi Valkoniemi

Enhets förman

Transparent Button Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Rehabiliterande arbetsverksamhet kan i bästa fall vara en väg till arbetslivet eller studierna. Olika dagliga uppgifter möjliggör att bekanta sig med olika branscher.

Kom med, så planerar vi tillsammans en väg som passar för ditt liv

Alla arbetsverksamhetens deltagare genomgår en kartläggning av sin livssituation och arbetsförmåga (och kompetens) samt en planering av verksamheten och målen. I planen skissas deltagarens rehabiliteringsväg som helhet. Utförandet av planen övervakas regelbundet och planen justeras och specificeras enligt behov.

Arbetsverksamhetens innehåll anpassas efter deltagarens arbets- och funktionsförmåga. Eventuella behov av ändringar i den personliga arbetsplanen övervakas kontinuerligt utifrån deltagarens funktionsförmåga, mål och önskemål. Arbetsuppgifterna skräddarsys individuellt. Huvudmålet är arbetsrehabilitering och planering av eventuella framtida vägar.

Arbetsverksamhet ger rytm i vardagen

Arbetsverksamhet stödjer individen i att hitta vägar till ett bättre vardagsliv och livskontroll. Arbetsverksamheten skapar en regelbunden daglig rytm och stöder nykterhet.

Rehabiliterande arbetsverksamhet består av olika element som samlas till en helhet som motsvarar varje rehabiliterandes behov. Varje klient har sin egen personliga handledare, med vilken programmet byggs upp. Innehållet i verksamheten bygger mycket på de faktiska arbetsuppgifterna. Detta kompletteras med individuell och grupphandledning, kamratstöd och olika aktiviteter. Alla som deltar i rehabiliterande arbetsverksamhet har också möjlighet till individuella samtal med sin handledare samt att delta i aktivitetsgrupper som arrangeras i Ankaret.

Återbruksbutiken WANHAKIERTO – FINAFYND samt grill/lunchcaféet NOARK CAFÉ fungerar som praktikplatser för de som deltar i arbetsverksamheten och möjliggör även skapandet av framtida vägar. Studiebesök är möjliga!

Man deltar i rehabiliterande arbetsverksamhet i perioder om 3 månader.
Arbetstiden är 1-3 dagar i veckan, minst 4 timmar per dag.
Arbetsverksamhetstiden är kl. 9-13.

Dagsprogram

09.00 – 10.00
frukost

09.30 – 10.00
frivillig morgonsamling

09.30 – 10.30
möjlighet till enskilda samtal

10.30 – 12.30
aktivitetsgrupper eller vardagliga små uppgifter

12.30 – 13.00
egenavgiftslunch (5,10 euro) eller produkter från Noark Café eller egen matsäck

9.00 – 10.00

9.30 – 10.00

9.30 – 10.30

10.30 – 12.30

12.30 – 13.00

frukost

frivillig morgonsamling

möjlighet till enskilda samtal

aktivitetsgrupper eller vardagliga små uppgifter

egenavgiftslunch (5,10 euro) eller produkter från Noark Café eller egen matsäck

Olika arbetsuppgifter

 • egna fastigheters skötsel
 • kaffe- och teförberedning
 • uppsättning av produkter
 • förberedande av gemensam frukost
 • lunchlagning
 • diskhantering
 • assisterande kundservice och kassa hantering
 • olika transporteringsuppgifter
 • fotografering / videofilmning
 • innehållsskapande för sociala medier
 • butiks- och caféreklam
 • små hantverksprodukter
 • jordbearbetning, plantering, bevattning, ogräsrensning, gödsling, skörd osv
 • ytrenoveringar
 • daglig städning och tvätthantering

Olika arbetsuppgifter i återvinningsbutiken

 • kundservice i butiken och kassahantering
 • prissättning av återvinningsbutikens produkter
 • hämtning och leverans av butikens varor
 • sortering av donationsvaror (porslin, kläder, dekorationer etc.)
 • butiksstädning samt tvätthantering
 • fönster- och butikslokaldekoration
 • produktpresentation

Ta kontakt

Sofia Aho

Ansvarig handledare

Transparent Button Återvinningsbutik Wanhakierto

Gör en inköpsresa som är miljövänlig, förmånlig och gör dig på gott humör.


Vår återvinningsbutik säljer möbler i gott skick, kläder, textilier och tillbehör för hemmet.


Avkastningen går till Samaria rf:s verksamhet. 

Vi säljer idrottsartiklar mycket förmånligt

I vårt urval har vi massor av olika idrottstillbehör och utrustning till ett billigt pris. Kom och bekanta dig med vårt utbud! Du kan komma med dina gamla skridskor i utbyte, vi betalar 2-3 euro för dem beroende på skicket.

VI erbjuder en billig skridskovässningsservice
Skridskovässning 7-8 EURO 

Vi är tacksamma för donationer

Vi tar emot användbara möbler i gott skick, kläder och textilier (också skor och väskor) samt husgeråd.

Uppgifter

Öppettider

mån – fre

10.00 – 17.00

Transparent Button Noark Café

Ett trivsamt lunch/grillcafé i Östermalm i Borgå

 • Grill- och kaffedelikatesser
 • Lunchbuffet mån-fre kl. 11-13, 9,90 euro
 • Kaffepass, varje sjätte kaffe är gratis + munk
 • Lunchpass, varja 10. lunch är gratis

Öppettider

ma – pe                 10.00 – 15.00

Uppgifter

Sofia Aho

Kafeansvarig

Transparent Button Arken studiestigen

En ny möjlighet genom skapande och motiverande studier

Vad? Att avlägga delar av grundexamina genom att lära genom att göra. Detta sker genom rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprövning eller arbete med lönestöd.

Hur? Inlärningen sker på ett praktiskt sätt och med ett helhetsmässigt stöd av livsbemästrandet.

Var? Inget avskilt projekt utan ett bonuskort inom arbetsverksamheten med målet att integreras som en del av den normala verksamheten inom organisationen Samaria.

Det inlärda visas med ett praktiskt prov som leder till betyg över den avlagda delen av examen eller hela examen.

Inga särskilda ansökningstider. Man kommer med enligt non stop-principen om det finns plats. Utbildningshelheten skräddarsys individuellt enligt den s.k. ”buffet-principen”. 

Möjlighet att avlägga delexamina eller hela examina.

Taitotalo som partner

möjliggör en studiestig med en delexamen åt gången t.ex. inom följande utbildningsbranscher:

Fråga mera

Päivi Valkoniemi

Uppgifter

Päivi Valkoniemi

Enhets förman