Rose

Rose-projekti on suunnattu ihmiskaupan uhrien auttamiseen sekä ihmiskaupasta tiedottamiseen kotimaassa sekä ennaltaehkäisevään tiedotus- ja koulutustoimintaan ns. lähtömaissa.

Osana Rose-projektia ylläpidämme turvakotia ihmiskaupan uhriksi joutuneille naisille. Rose-kodissa tarjoamme turvallista asumista ja psykososiaalista tukea naisille ja heidän lapsilleen.

Lisäksi tarjoamme tuettua asumista naisille ja miehille, jotka on otettu ihimiskaupan auttamisjärjestelmän asiakkaiksi ja tarvitsevat tukiasumispalveluita."

 

YHTEYSTIEDOT

 

ROSE-KOTI

Maikki Kuittinen
yksikön vastaava
010 231 3721
maikki.kuittinen@samaria.fi

Maureen Salmi
vastaava ohjaaja
050 476 1184
maureen.salmi@samaria.fi

 


Katriina Lehelmä
ihmiskaupan asiantuntija
050 382 5572
katriina.lehelma@samaria.fi

 

SAMARIA RF
Asentajantie 12
06150 Porvoo
010 2313 700
samaria-center@samaria.fi