Samaria-koti, Porvoo


Samaria-koti tarjoaa lämminhenkistä ja kodista asumispalvelua Porvoossa. 
 

Aluehallintoviraston luvanvarainen päihdehoitopalvelu

Samaria-koti on päihteetön päihdehuollon asumispalveluyksikkö. Yksikkö on tarkoitettu asunnottomille, joiden toimintakyky itsenäiseen asumiseen on heikentynyt tilapäisesti tai pysyvästi. Yksikköön voidaan sijoittaa myös pitkäaikaisesti. Asukkailla on mahdollisuus saada Kelan asumistukea.

Kodissa eletään yhteisöllistä elämää, jossa asukkaat osallistuvat vapaaehtoisesti kodin ylläpitoon kuuluviin vastuutehtäviin voimavarojensa ja osaamisensa mukaan.

Painopiste on palvelussa ja hoivassa. Hoivalla tarkoitamme vahvaa välittämistä asiakkaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Lisäksi keskeisiä elementtejä ovat kuntoutumista tukeva ilmapiiri, turvallisuus, hyvä ravinto ja hygienia.

Palvelusuunnitelma laaditaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan kanssa ottaen huomioon hänen persoonallisuutensa ja tarpeensa. Yksilölliset toiveet kuntoilusta tai muista harrastuksista pyrimme mahdollistamaan tarvittaessa.

Tuemme oma-aloitteellisuutta arjessa selviytymiseksi esim. siivouksessa ja hygienian hoidossa. Avun saamiseksi rohkaisemme asukkaita osallistumaan keskusteluun henkilökunnan kanssa ja erilaisiin vertaistuellisiin ryhmiin. Apua annamme psykososiaalisin keinoin kristillisessä viitekehyksessä.

Annamme palveluohjausta ja hoidamme tarvittaessa yhdessä asukkaan kanssa terveydenhuollollisia sekä viranomaisasioita. Palveluohjauksella tarkoitamme asukkaan kannalta tärkeiden erilaisten kodin ulkopuolisten palveluiden tarpeen arviointia ja niiden toteutumisesta huolehtimista. Asukkaan pääseminen oikean avun piiriin oikeaan aikaan on kuntoutumisessa erittäin tärkeää, ellei onnistumisen kannalta jopa tärkeintä.

Tuemme rakentavien sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpidossa, sekä talouden tasapainoon saamisessa esim. ohjaamalla velkajärjestelyyn tai muuten sopimalla velanhoidosta.

Kuntoutumisen edistyessä rakennamme asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa yhdessä jatkopolkuja kuntouttavaan työtoimintaan, opiskeluun, ansiotyöhön, tuettuun tai omaan asuntoon.


YHTEYSTIEDOT


SAMARIA-KOTI 
Skarpensintie 92
06150 Porvoo 
040 5944 801 / Gabriel Grönroos
040 876 2658 / ohjaaja
samaria-koti@samaria.fi