Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Ruoka-aputyön kehittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Samarialle pääkoordinaattorin roolin, kun ministeriö on eduskunnan jakovaroista myöntänyt avustusta ruoka-aputyötä tekeville järjestöille vuosina 2017 ja 2018. Hankkeissa on ollut mukana yhteensä 80 eri järjestöä ja hankkeen bruttoarvot olivat 2016 vuonna 765 000 euroa ja 2017 vuonna 790 000 euroa. Samarian toiminnanjohtaja on antanut eduskunnan Sosiaali- ja terveysjaostolle kirjallisen asiantuntijalausunnon ruoka-aputyön kehittämisestä Suomessa. Lisäksi Samaria rf on laatinut hankkeista arviointiraportin Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän valtionavustuksen vaikutus järjestöjen ruoka-avustustyöhön 2016-2017 Samarian hakemissa avustuskokonaisuuksissa 1/2018. Raportin jatko-osa julkaistaan keväällä 2019. Se on ollut laajasti päättäjien käytössä, heidän arvioidessaan ruoka-avun tarvetta ja ruoka-aputyötä Suomessa.


KORJAAMO-HANKE, NUORISOTYÖN KEHITTÄMINEN

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsingin kaupungin Stadin Ammattiopisto ovat Samarian kumppanina Korjaamo-pilottihankkeessa 1.7.2017-31.12.2019, joka kehittää uusia toimintatapoja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi pääkaupunkiseudulla. Samarian edustajat ovat olleet eduskunnan Sivistys- ja kulttuurijaoston kuultavana kahdesti sekä antaneet kolmesti kirjallisen lausunnon nuorisotyön kehittämisestä.