Asumispalvelut

Asumisen tuki on tarkoitettu Sinulle, joka tarvitset tukea elämän järjestykseen laittamiseen. Riippuvuudet, talouden hallinnalliset ongelmat tai esimerkiksi mielenterveysongelmat voivat laittaa elämän epätasapainoon, eikä nouseminen aina onnistu itse.

 

Tuettu asuminen

Tuetun asumisen asiakkaat ovat pitkäaikaistyöttömiä, päihde- ja mielenterveyskuntoutujia tai eri tavoin syrjäytyneitä ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa ja elämänhallinnassa. Asiakkaat asuvat pääasiassa Samarian tukiasunnoissa tai omassa kodissaan. Päihteettömiä tukiasuntoja tarjotaan sellaisille asiakkaille, jotka tarvitsevat apua pystyäkseen asumaan omassa asunnossa.

Asiakkaita pyritään aktivoimaan etsimällä erilaisia polkuja takaisin yhteiskuntaan ja mahdollisesti työelämään. Tavoitteena on itsenäisessä asumisessa tarvittavien valmiuksien ja taitojen saavuttaminen sekä itsenäisen asunnon säilyttäminen.

Tuetun asumisen palveluihin kuuluvat mm. mm. kotikäynnit, palveluohjaus, keskustelut ja yhteydenpito julkisen sektorin toimijoihin jne. Palvelu sisältää käytännön apua sekä käyntejä virastoissa ja terveydenhoitoyksiköissä. Käytännon apuun kuuluvat arkielämän taitojen opettaminen kuten itsestä ja asunnosta huolehtiminen, raha-asioiden hallinnan opettelu sekä monia yksilöllisiä tukemisen tapoja, jotka lähtevät asiakkaan tarpeesta.

Henkilökohtaisten tavoitteiden avulla pyritään ylläpitämään asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Asiakkaille järjestetään myös vertaistuellisia ja elämänhallinnallisia ryhmiä.

Samaria tarjoaa tuettua asumista Porvoossa ja Hämeenlinnassa. Tämän lisäksi Samaria omistaa tukiasuntoja myös Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.

 

TUKIASUNNOT

Päihteettömät tukiasunnot valvotussa ympäristössä ovat tarkoitettu itsenäiseen asumiseen henkilöille, jotka tarvitsevat tukea elämänhallinnan löytämiseksi sekä päihteettömän ympäristön tavoitteeseeen pääsemiseksi.
 

PORVOO (12 ASUNTOA)

MARKO PEITSOMA, asumispalveluohjaaja
050 401 9308
marko.peitsoma@samaria.fi
 

ESPOO (6 ASUNTOA)
HELSINKI (10 ASUNTOA)
HÄMEENLINNA (13 ASUNTOA)
VANTAA (9 ASUNTOA)

PÄIVI VALKONIEMI, varatoiminnanjohtaja / Samari rf
040 740 0778
paivi.valkoniemi@samaria.fi
 

Tukiasuntojen isännöitsijänä toimii Samaria ry:n toiminnanjohtaja
ISMO VALKONIEMI
040 741 5577
ismo.valkoniemi@samaria.fi