Noark Café

Ett trivsamt LUNC/GRILLCAFÉ i Östermalm i Borgå

  • Grill- och kaffedelikatesser 
  • LUNCHBUFFET mån-fre kl. 11-13, 9,90 euro.
  • Kaffepass, varje sjätte kaffe är gratis + munk!
  • Lunchpass, varja 10. lunch är gratis.
  • Öppet mån-fre kl. 10-15.
     

NOARK CAFÉ
Montörsvägen 12
06150 Borgå
tel. 040 195 4401
noark@samaria.fi

Sofia Aho 
Kafeansvarig
040 158 3506
sofia.aho@samaria.fi 

Facebook!