Studiestigen Arken

En ny möjlighet genom skapande och motiverande studier

Vad? Att avlägga delar av grundexamina genom att lära genom att göra. Detta sker genom rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprövning eller arbete med lönestöd.

Hur? Inlärningen sker på ett praktiskt sätt och med ett helhetsmässigt stöd av livsbemästrandet.

Var? Inget avskilt projekt utan ett bonuskort inom arbetsverksamheten med målet att integreras som en del av den normala verksamheten inom organisationen Samaria.

Det inlärda visas med ett praktiskt prov som leder till betyg över den avlagda delen av examen eller hela examen.

Inga särskilda ansökningstider. Man kommer med enligt non stop-principen om det finns plats. Utbildningshelheten skräddarsys individuellt enligt den s.k. "buffet-principen". 

Möjlighet att avlägga delexamina eller hela examina.
 

Taitotalo som partner

möjliggör en studiestig med en delexamen åt gången t.ex. inom följande utbildningsbranscher:

• Social- och hälsobranschen 

• Fastighetsskötsel 

• Affärsverksamhet 

• Logistik 

• Invandrarskolning 

• Media-branschen 

• Hygien- och hemvårdsservice 

• Byggnad och infra 

• Data- och informationsteknik 

• Företagarverksamhet 

 

Fråga mera:

Päivi Valkoniemi
040 7400 778
paivi.valkoniemi@samaria.fi