Coronavirusets inverkan på Samarias arbete

Negativa följder     Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte avstannade den 18.3.2020 efter att statsrådet gett ut beslutet om ibruktagandet av...

AIVAR RAUDVER 26.4.1955 - 15.1.2020

AIVAR RAUDVER – FRAMME VID MÅLET TILL KERUBERS LOVSÅNG     26.4.1955 – 15.1.2020 ”Jag kämpar inte, för jag vet, att jag gett mina vänner den tjänst och...

SAMARIA 50 ÅR

I Samarias jubileumsnummer (Samaria-tidningen 3(2019) berättar vi om Samarias 50-åriga resa. Vi gör det med intervjuer med dem som har fått hjälp och dem som kunnat vara med...

LIVETS LJUS – ljuset som tränger in i mörket

Solljuset har del i många processer som berör livet. Solljuset är energikällan för de gröna växternas fotosyntes, ur vilken uppstår syre som vi andas och som är oumbärligt för...

Guds trädgård

  Som tema för jubileumsåret valde vi Guds trädgård. Vi fick ett parti växt-hus förmånligt. En idé växte fram om att vi i våra enheter kunde...

Från Mammons träl till Konungens arvinge

Sommaren 2008 skrev jag boken Från Mammons träl till Konungens arvinge . Ett hett samtalsämne då var Wincapita-bluffen, där många människor förlorade betydande penningsummor –...

Medborgare i två länder

Människan kan känna sig hemlös och rotlös även om hon fötts och lever i Finland. En orsak kan vara ett ständigt flyttande som barn även om det skett med en trygg familj. Men...

Frivilligarbetet är kollektivets arena för den frivilliga

  Enligt undersökningar reagerar först den enskilde på bristen på socialt stöd, därefter olika lokala grupperingar och organisationer och...

DET SÖNDRARE KAN BLI HELT

När någonting värdefullt går sönder för oss försöker vi reparera det. Det kan vara något vi ärvt av våra förfäder. Reparationen bevarar minnessaken och känslan som vi förknippar...

LE OCH TACKA – FINLAND FYLLER 100 ÅR

2.11.2017   Enligt organisationen The Fund for peace, som publicerat Least Fragile State –indexet 2017 är Finland världens minst misslyckade stat. Vi är bland de fem...