EN ORGANISATION BÖR STÄNDIGT FRÅGA SIG VARFÖR DEN FINNS TILL

År 1990 började jag min aktiva bana inom organisationsarbetet. Under de här åren har jag jobbat som avlönad i fem organisationer, av vilka den längsta tiden i min nuvarande...

God dag Borgå!

Vi gör den senaste tidningen speciellt för borgåborna, men också för vänner och understödjare av vårt arbete. Men tidningens hjälp vill vi berätta för de många, som inte känner...

MATEN, ett centralt element för livet

I skapelseberättelsen i början av första Moseboken kan vi läsa om hur grundelementen uppstått. Det behövs jord, vatten, frön och sådana växter som duger till mat, sol och måne,...

Viktighetsordningen i hjälpandet

Kriget i Ukraina överraskade de flesta människor i världen. Troligen var det bara en liten krets i Ryssland och några västerländska underrättelsetjänster som visste vad som var...