Från Mammons träl till Konungens arvinge

Sommaren 2008 skrev jag boken Från Mammons träl till Konungens arvinge . Ett hett samtalsämne då var Wincapita-bluffen, där många människor förlorade betydande penningsummor –...

Medborgare i två länder

Människan kan känna sig hemlös och rotlös även om hon fötts och lever i Finland. En orsak kan vara ett ständigt flyttande som barn även om det skett med en trygg familj. Men...

Frivilligarbetet är kollektivets arena för den frivilliga

  Enligt undersökningar reagerar först den enskilde på bristen på socialt stöd, därefter olika lokala grupperingar och organisationer och...

DET SÖNDRARE KAN BLI HELT

När någonting värdefullt går sönder för oss försöker vi reparera det. Det kan vara något vi ärvt av våra förfäder. Reparationen bevarar minnessaken och känslan som vi förknippar...

LE OCH TACKA – FINLAND FYLLER 100 ÅR

2.11.2017   Enligt organisationen The Fund for peace, som publicerat Least Fragile State –indexet 2017 är Finland världens minst misslyckade stat. Vi är bland de fem...

I EN TID SOM DENNA

septemper 2017   I medlet av augusti skedde en serie knivhuggningar på Åbo torg och detta skakade om Finland. I skrivande stund utreds händelserna som ett...

VI BEHÖVER MERA GEMENSKAP OCH MERA SKYDD

juni 2017   Vår trygghet vilar i Gud. Det är ett löfte och en tanke i Bibeln, som burit kristna i svårigheter under två årtusenden. Men är det fel att tänka, att vi i...

IDEALISMEN HAR TRYGGAT NATIONEN - MEN DÅ DEN FÖRSVINNER?

mars 2017 Medborgarsamhället byggdes upp under åren 1850 - 1939 med starka ideologiska tankar som grund. Kristendomens ideal att hjälpa fattiga och rusmedelsberoende var en av...