Boendeservice

Stödboende är ämnat för dig som behöver stöd för att få livet i ordning igen. Beroenden, svårigheter att få ekonomin i balans eller t ex problem med den mentala hälsan kan göra att livet kommer i gungning och man lyckas inte alltid ta sig ur det på egen hand. 

Vi skräddarsyr stödet individuellt. En glidande modell från Samaria-hemmet (boendeserviceenhet) till stödboende möjliggör ett nedtrappat stöd då situationen förändras. Syftet är inte att bli institutionsbunden, utan att rehabiliteras. Vår målmedvetna verksamhet garanterar resultat vilka i bästa fall leder till ett självständigt liv utan behov av stöd.