Boendeservice

Stödboende är ämnat för dig som behöver stöd för att få livet i ordning igen. Beroenden, svårigheter att få ekonomin i balans eller t ex problem med den mentala hälsan kan göra att livet kommer i gungning och man lyckas inte alltid ta sig ur det på egen hand. 
 

Stödboende

STÖDBOENDETS KLIENTER är långtidsarbetslösa, återhämtar sig från missbruk och mentala problem, och behöver stöd och handledning i boendet och sin livsbemästring. Klienterna bor huvudsakligen på Samariahemmet eller i Samarias stödbostäder eller i eget hem. Drogfria stödbostäder erbjuds åt sådana som behöver hjälp att bo i egen bostad. 

VI FÖRSÖKER AKTIVERA KLIENTERNA genom att söka olika stigar tillbaka till samhället och ev. till arbetslivet. Syftet är att uppnå färdigheter för självständigt boende och bevarande av den egna bostaden. 

STÖDBOENDESERCVICEN innefattar bl.a. hembesök, servicehandledning, samtal och kontakter med den offentliga sektorn osv. Servicen innehåller praktisk hjälp samt besök på ämbetsverk och vårdcentraler. 

DEN PRAKTISKA HJÄLPEN består av handledning i färdigheter för vardagslivet såsom att hand om sig själv och sin bostad, ekonomi, samt många individuella stödformer som utgår från klientens behov. Genom personliga målsättningar försöker vi uppe-hålla ett helhetsmässigt välmående för klienten. 

Samaria erbjuder stödboende i Borgå och Tavastehus. Samaria äger även stödbostäder  i Helsingfors, Vanda och Esbo. 

 

stödbostäder

De drogfria stödbostäderna i en övervakad miljö är ämnade för självständigt boende för personer i behov av stöd i livssituationen och en drogfri omgivning. Priset utgörs av hyran för vilken klienten kan anhålla om bostadsstöd av FPA samt en av kommunen betald stödavgift. 

 

BORGÅ (12 BOSTÄDER)

MARKO PEITSOMA, boendehandledare
050 401 9308
marko.peitsoma@samaria.fi

 

ESBO (6 BOSTÄDER)
HELSINGFORS (10 BOSTÄDER)
TAVASTEHUS (13 BOSTÄDER)
VANDA (9 BOSTÄDER)

PÄIVI VALKONIEMI
040 740 0778
paivi.valkoniemi@samaria.fi

 

Som disponent för stödbostäderna fungerar Samaria rf:s verksamhetsledare
ISMO VALKONIEMI
040 741 5577
ismo.valkoniemi@samaria.fi