Borgå Ankare

Borgå Ankare är en verksamhetscentral för långtidsarbetslösa, unga utan studie- eller arbetsplats, invandrare eller för dig som annars behöver stöd i vardagen.

  • ARBETSVERKSAMHET I REHABILITERINGSSYFTE 

  • SOCIAL REHABILITERING

  • ARBETSLIVSTRÄNING

  • SYSSELSÄTTNING MED LÖNESTÖD
     

Livskontroll och kamratstöd

Enheten har olika verksamhetsgrupper och vid behov finns även möjlighet till individuella diskussioner.

All verksamhet sker på finska, svenska, engelska och ryska, vid behov används tolkningstjänster.

 

Ta kontakt!

BORGÅ ANKARE
Montörsvägen 12
06150 BORGÅ

Päivi Valkoniemi
enhets förman
040 740 0778
paivi.valkoniemi@samaria.fi