Hjälp - Donera

Visste du att Samaria hjälper människor i vårt land på ett äktasätt och utan att diskriminera någon?

Dagcentren i Esbo, Helsingfors, Tavastehus och Borgå är den här tidens familjer – gemenskaper, dit ensamma människor som kämpar med många slags problem och är utmattade av livet, kan komma till gemensam andakt,diakonifrukost, träffa andra eller samtala med de anställda. Årligen blir hundratals människor en del av Samaria-familjen.

Tiotals bostadslösa får årligen en bostad via Samaria.

Rose-hemmet blir ett hem för dem som blivit söndrade på det mest fruktansvärda sätt. I det vackra och omvårdande hemmet finns trygghet för kvinnor, som blivit offer för människohandel.

Vi kallar dig med i ett viktigt arbete för medmänniskan i Finland, Estland, flyktingläger i Thailand, och i Kenya.

Du är kallad med i våra stödtrupper!

Beslut om insamlingstillstånd:
Polisstyrelsens beslut  12.12.2019
Lovets nummer RA/2019/1109
Lovet i kraft 1.1.2020 - 31.12.2024 i hela Finland förutom landskapet Åland. 


Du kan donera understöd till Samarias arbete:

 

VIA PAYPAL


Diakoniarbete:


Arbetet mot människohandel (Rose-projektet) :

 BANKGIRO
Kontonummer:
IBAN: FI06 4050 1020 0087 50
BIC: HELSFIHH
Referensnumren:
99901    Diakoniarbete
99914    Mathjälp
99927    Stöd till bostadslösa
99930    Arbete mot människohandel (Rose-projekt)
99969    Kenia (Rose-projekt)
99943    Internationellt arbete 
99956    Karenfolket i Myanmar
99972    Ukraina
99817    Mobile Hospital Ukraine
99105    Där det behövs mest

 

 


Donera användbara varor som möbler, husgeråd, kläder m m till Samarias återvinningsbutiker. Ta kontakt med närmaste butik om du vill donera saker. Du hittar våra butiker här.

Med största tacksamhet tar vi emot testamentsdonationer och dödsbon med lösöre! 


SAMARIA RF

Montörsvägen 12
06150 BORGÅ

samaria-center@samaria.fi