Korjaamo Tavastehus

FÄSTE FÖR DE UNGA I LIVET - PILOTPROJEKT I HUVUDSTADSREGIONEN

VAD?
Ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) med syfte att upprätthålla en dagverksamhet och ett kafé på vardagar. Dagverksamheten grundar sig på arbetsverksamhet med låg tröskel samt byggande av studiestigar enligt individens krafter.

FÖR VEM?
I främsta hand för  18-29 -åriga ungdomar som upplever behov av stöd i vardagen och med studie- eller sysselsättningsvägar. 
(OBS. Korjaamos rehabiliteringsarbete är avsett för människor i alla åldrar.) 

VARFÖR?  
För att så många unga som möjligt skulle få en ny start i livet!


TA KONTAKT!

KORJAAMO TAVASTEHUS
mån-fre kl. 9 -14
Ansionrinne 4, 13100 Tavastehus

Päivi Valkoniemi
projektledare
040 740 0778
paivi.valkoniemi@samaria.fi

Korjaamos egna nätsidor:

http://www.samariankorjaamo.fi

Med samarbete: