Mathjälp

Mathjälp - finns att få i Borgå, Esbo och Tavastehus
 

ESBO

OBS på en paus tillsvidare!

Matreserveringar per telefon:
ONS kl. 10-11 tel. 050 4366 006 
Den som behöver stöd kan ringa rådgivningstelefonen 044 239 4047 (Kerli Tali).
Råd ges i praktiska saker, som t.ex. ansökan om utkomststöd.
Esbo Ankare, Mattbygårdsvägen 16 B, 02230 Esbo

Ruoka-apu.fi

 

BORGÅ

OBS på en paus tillsvidare!

Frågningar per telefon:
MON - FRE kl. 11.30-13.30, tel. 040 195 4402
I telefon får du föreskrifter hur och när du kan avhämta matkassen.
Borgå Ankare / Wanhakierto-Finafynd butiken, Montörsvägen 12, 06150 Borgå

 

TAVASTEHUS

Ta kontakt med telofon: 
MON - FRE kl. 11.30-13.30, tel. 050 328 07 33
Du fårockså en tid, när du bör avhämta den.
Tavastehus Ankare / Wanhakierto-butiken, Markkulantie 3, 13100 Tavastehus
Du kollar väl att du kan visa upp ett utkomststödsbeslut som är i kraft.
(det räcker med ett elektroniskt beslut från FPA som du tar fram färdigt)


Samaria samarbetar med olika organisationer för att få fram mathjälpen effektivt och enligt hygienlagstiftningens standardkrav.

Samaria har sedan år 2016 koordinerat gemensamma ansökningshelheter 
för de statsanslag som Social- och hälsovårdsministeriet beviljar.

Samaria fortsätter som huvudkoordinator för mathjälpen i samarbete med olika organisationer. Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat i oktober 2019 Samaria rf 1 000 000 euro statsstöd för ordnande av mathjälp (till slutet av år 2020). Hjälpen allokeras till direkt mathjälp för enskilda personer eller gemensamma måltider, diakonifrukostar m m, genom 93 organisationer vid över 260 utdelningspunkter över hela Finland.  

Tilläggsuppgifter: samaria-center@samaria.fi


Du kan läsa och ladda ner den bifogade projektplanen (på finska) för SHM understödet med uppdaterade understödssummor enligt organisation.

PROJEKTPLANEN / HANKESUUNNITELMA 2019 (på finska)

Inverkan av statsstöden på organisationernas mathjälpsarbete inom de 
av Samaria ansökta bidragshelheterna åren 2016 - 2017.

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2018 (på finska)

Förutom projektet är mathjälp en del av Samarias normala diakonala verksamhet.


SAMARIAS EGEN MATHJÄLP DELAS UT VARJE VECKA:

ESBO (Esbo Ankare, Mattbygårdsvägen 16)
må, onsd och fre med början kl. 9.00 (med könummer)
Bröd delas ut må-fre, kl. 9.00 – 14.00.

HELSINGFORS (Korjaamo, Vilhonvuorenkatu 7-9)
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Päivi Valkoniemi, tel 040 740 0778

TAVASTEHUS (Tavastehus Ankare, Markkulantie 3)  
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Päivi Valkoniemi, tel 040 740 0778

BORGÅ (Borgå Ankare, Montörsvägen 12)
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Helena Hollmén, 040 184 7079


Mathjälpsförbundet är en centralorganisation, grundad för att koordinera verksamheten inom projektets ram. Läs mera www.ruoka-apuliitto.fi