Mathjälp

Den av Samaria koordinerade gemensamma ansökan om statsstöd från Soc. och hälsovårdsministeriet för kostnader för mathjälpsverksamhet för tiden 1.6.2020 - 31.12.2020 för organisationer är nu aktuell. Ansökningstiden är 1. - 7.4.2020.
Läs mera >>


Mathjälp under coronaepidemin - finns att få i Borgå, Esbo och Tavastehus

ESBO
Av Esbo Ankare kan man be om mathjälp och där får man också råd per telefon. Matreserveringar från Ankarets nummer 050 4366 006 vardagar kl.10-14. Enheten är annars stängd, men den som behöver stöd kan ringa rådgivningstelefonen 050 4711 434 (Katrin Tali). Råd ges i praktiska saker, som t.ex. ansökan om utkomststöd.

Esbo Ankare, Mattbygårdsvägen 16 B, 02230 Esbo

---
BORGÅ
På Borgå Wanhakierto-Finafynd -butikens nummer kan man beställa en matkasse med matsvinn från butikerna. Ankaret är stängt tillsvidare men vi betjänar hjälpbehövande via butiken som är öppen. Du kan ta kontakt på nummer 040 195 4402 (vardagar kl. 10-15). I telefon får du föreskrifter hur och när du kan avhämta matkassen.
Borgå Ankare / Wanhakierto-Finafynd butiken
Montörsvägen 12, 06150 Borgå

----
TAVASTEHUS
Tavastehus Ankare får från butikerna litet matsvinn. Vi kan dela ut mat åt dig, som idag lever i en svår ekonomisk situation. Ta frimodigt kontakt med vår butiksansvariga, som ger aktuella uppgifter om när det finns matkassar för utdelning. Du fårockså en tid, när du bör avhämta den. Handledare, butiksansvariga: Niina Kuosmanen, telefon 050 461 2706
Tavastehus Ankare / Wanhakierto-butiken
Markkulantie 3, 13100 Tavastehus
(Obs. Både Ankaret och butiken är stängda så du ringer väl först!)


Samaria samarbetar med olika organisationer för att få fram mathjälpen effektivt och enligt hygienlagstiftningens standardkrav.

Samaria har sedan år 2016 koordinerat gemensamma ansökningshelheter 
för de statsanslag som Social- och hälsovårdsministeriet beviljar.

Samaria fortsätter som huvudkoordinator för mathjälpen i samarbete med olika organisationer. Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat i oktober 2019 Samaria rf 1 000 000 euro statsstöd för ordnande av mathjälp (till slutet av år 2020). Hjälpen allokeras till direkt mathjälp för enskilda personer eller gemensamma måltider, diakonifrukostar m m, genom 93 organisationer vid över 260 utdelningspunkter över hela Finland.  

Tilläggsuppgifter: samaria-center@samaria.fi


Du kan läsa och ladda ner den bifogade projektplanen (på finska) för SHM understödet med uppdaterade understödssummor enligt organisation.

PROJEKTPLANEN / HANKESUUNNITELMA 2019 (på finska)

Inverkan av statsstöden på organisationernas mathjälpsarbete inom de 
av Samaria ansökta bidragshelheterna åren 2016 - 2017.

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2018 (på finska)

Förutom projektet är mathjälp en del av Samarias normala diakonala verksamhet.


SAMARIAS EGEN MATHJÄLP DELAS UT VARJE VECKA:

ESBO (Esbo Ankare, Mattbygårdsvägen 16)
må, onsd och fre med början kl. 9.00 (med könummer)
Bröd delas ut må-fre, kl. 9.00 – 14.00.

HELSINGFORS (Korjaamo, Vilhonvuorenkatu 7-9)
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Päivi Valkoniemi, tel 040 740 0778

TAVASTEHUS (Tavastehus Ankare, Markkulantie 3)  
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Ida Bois, tel. 050 357 7363

BORGÅ (Borgå Ankare, Montörsvägen 12)
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Anita Lindqvist, tel. 050 3034113


Mathjälpsförbundet är en centralorganisation, grundad för att koordinera verksamheten inom projektets ram. Läs mera www.ruoka-apuliitto.fi