Mathjälp

SAMARIAS EGEN MATHJÄLP DELAS UT VARJE VECKA:

ESBO (Esbo Ankare, Mattbygårdsvägen 16)
Matreserveringar per telefon:
ONS kl. 10-11 tel. 050 4366 006 
Ruoka-apu.fi


HELSINGFORS (Korjaamo, Vilhonvuorenkatu 7-9)
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Päivi Valkoniemi, tel 040 740 0778

TAVASTEHUS (Tavastehus Ankare, Markkulantie 3)  
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Päivi Valkoniemi, tel 040 740 0778

BORGÅ (Borgå Ankare, Montörsvägen 12)
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Päivi Valkoniemi, tel 040 740 0778

 

Samaria samarbetar med olika organisationer för att få fram mathjälpen effektivt och enligt hygienlagstiftningens standardkrav.

Samaria har sedan år 2016 koordinerat gemensamma ansökningshelheter 
för de statsanslag som Social- och hälsovårdsministeriet beviljar.

Samaria fortsätter som huvudkoordinator för mathjälpen i samarbete med olika organisationer. Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat i oktober 2019 Samaria rf 1 000 000 euro statsstöd för ordnande av mathjälp (till slutet av år 2020). Hjälpen allokeras till direkt mathjälp för enskilda personer eller gemensamma måltider, diakonifrukostar m m, genom 93 organisationer vid över 260 utdelningspunkter över hela Finland.  

Tilläggsuppgifter: samaria-center@samaria.fi

PROJEKTPLANEN / HANKESUUNNITELMA 2020- 2021 (på finska)

AUTVÅRDEROMGSÅARRPRT / ARVIOINTIRAPORTTI 1/2019 (på finska)

PROJEKTPLANEN / HANKESUUNNITELMA 2019 - 2020 (på finska)

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2018 (på finska)