Mathjälp

Samaria samarbetar med olika organisationer för att få fram mathjälpen effektivt och enligt hygienlagstiftningens standardkrav.

Samaria har sedan år 2016 koordinerat gemensamma ansökningshelheter 
för de statsanslag som Social- och hälsovårdsministeriet beviljar.

Samaria fortsätter som huvudkoordinator för mathjälpen i samarbete med olika organisationer. Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat i oktober 2019 Samaria rf 1 000 000 euro statsstöd för ordnande av mathjälp (till slutet av år 2020). Hjälpen allokeras till direkt mathjälp för enskilda personer eller gemensamma måltider, diakonifrukostar m m, genom 93 organisationer vid över 260 utdelningspunkter över hela Finland.  

Tilläggsuppgifter: samaria-center@samaria.fi


Du kan läsa och ladda ner den bifogade projektplanen (på finska) för SHM understödet med uppdaterade understödssummor enligt organisation.

PROJEKTPLANEN / HANKESUUNNITELMA 2019 (på finska)

Inverkan av statsstöden på organisationernas mathjälpsarbete inom de 
av Samaria ansökta bidragshelheterna åren 2016 - 2017.

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2018 (på finska)

Förutom projektet är mathjälp en del av Samarias normala diakonala verksamhet.


SAMARIAS EGEN MATHJÄLP DELAS UT VARJE VECKA:

ESBO (Esbo Ankare, Mattbygårdsvägen 16)
må, onsd och fre med början kl. 9.00 (med könummer)
Bröd delas ut må-fre, kl. 9.00 – 14.00.

HELSINGFORS (Korjaamo, Vilhonvuorenkatu 7-9)
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Päivi Valkoniemi, 040 740 0778, paivi.valkoniemi@samaria.fi 

TAVASTEHUS (Tavastehus Ankare, Markkulantie 3)  
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Nina Siekkinen, 050 354 2333

BORGÅ (Borgå Ankare, Montörsvägen 12)
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Anita Lindqvist, puh. 050 3034113


Mathjälpsförbundet är en centralorganisation, grundad för att koordinera verksamheten inom projektets ram. Läs mera www.ruoka-apuliitto.fi