Mathjälp

SAMARIAS EGEN MATHJÄLP DELAS UT VARJE VECKA:

ESBO (Esbo Ankare, Mattbygårdsvägen 16)
Matreserveringar per telefon:
ONS kl. 10-11 tel. 050 4366 006 
Ruoka-apu.fi

HELSINGFORS (Korjaamo, Vilhonvuorenkatu 7-9)
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Päivi Valkoniemi, tel 040 740 0778

TAVASTEHUS (Tavastehus Ankare, Markkulantie 3)  
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Päivi Valkoniemi, tel 040 740 0778

BORGÅ (Borgå Ankare, Montörsvägen 12)
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Päivi Valkoniemi, tel 040 740 0778

 

Samaria som huvudkoordinator för mathjälpen

Samaria har sedan år 2016 koordinerat gemensamma ansökningshelheter 
för de statsanslag som Social- och hälsovårdsministeriet beviljar.

Samaria fortsätter som huvudkoordinator för mathjälpen i samarbete med olika organisationer. Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat i oktober 2019 Samaria rf 1 000 000 euro statsstöd för ordnande av mathjälp (till slutet av år 2020). Hjälpen allokeras till direkt mathjälp för enskilda personer eller gemensamma måltider, diakonifrukostar m m, genom 93 organisationer vid över 260 utdelningspunkter över hela Finland.  

Tilläggsuppgifter: samaria-center@samaria.fi
 

UTVÅRDEROMGSRAPPORT / ARVIOINTIRAPORTTI 2020 (på finska)
Valtakunnallinen ruoka-apu, ruokajako ja osallisuus –hanke 1.10.2019 – 31.12.2020

PROJEKTPLANEN / HANKESUUNNITELMA 2020- 2021 (på finska)

UTVÅRDEROMGSRAPPORT / ARVIOINTIRAPORTTI 1/2019 (på finska)

PROJEKTPLANEN / HANKESUUNNITELMA 2019 - 2020 (på finska)

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2018 (på finska)