Mathjälp

Samaria samarbetar med olika organisationer för att få fram mathjälpen effektivt och enligt hygienlagstiftningens standardkrav.

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Samaria rf ett understöd på 790.000 euro att användas på 101 orter vid 171 matutdelningspunkter, i ett projekt gemensamt för 70 organisationer. Organisationerna bakom ansökan delar årligen ut 7-9 miljoner kilo överskotts- eller EU-mat.

Tilläggsuppgifter: samaria-center@samaria.fi

Förutom projektet är mathjälp en del av Samarias normala diakonala verksamhet.


SAMARIAS EGEN MATHJÄLP DELAS UT VARJE VECKA:

ESBO (Esbo Ankare, Mattbygårdsvägen 16)
må, onsd och fre med början kl. 9.00 (med könummer)
Bröd delas ut må-fre, kl. 9.00 – 14.00.

HELSINGFORS (Korjaamo / Helsingfors Ankare, Vilhonvuorenkatu 7-9)
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Päivi Valkoniemi, 040 740 0778, paivi.valkoniemi@samaria.fi 

TAVASTEHUS (Tavastehus Ankare, Markkulantie 3)  
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Nina Siekkinen, 050 354 2333

BORGÅ (Borgå Ankare, Montörsvägen 12)
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Anita Lindqvist, puh. 050 3034113


Mathjälpsförbundet är en centralorganisation, grundad för att koordinera verksamheten inom projektets ram. Läs mera www.ruoka-apuliitto.fi