Mathjälp

SAMARIAS EGEN MATHJÄLP DELAS UT VARJE VECKA:

ESBO (Esbo Ankare, Mattbygårdsvägen 16)
Matreserveringar per telefon:
ONS kl. 10-11 tel. 050 4366 006 
Ruoka-apu.fi

HELSINGFORS (Korjaamo, Vilhonvuorenkatu 7-9)
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Päivi Valkoniemi, tel 040 740 0778

TAVASTEHUS (Tavastehus Ankare, Markkulantie 3)  
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Päivi Valkoniemi, tel 040 740 0778

BORGÅ (Borgå Ankare, Montörsvägen 12)
Avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet.
Päivi Valkoniemi, tel 040 740 0778


Samaria sköter insamlingen av matsvinn i Borgåtrakten

Samaria samlar in matsvinn från livsmedelsbutikerna i Borgåtrakten med kylbil och distribuerar den för utdelning till de olika punkterna under veckan.  Det finns också en kylcontainer med kylskåpstemperatur för förvaring av livsmedel.


Statsstödet riktat till anordnadet av mathjälpsarbete

Samaria har 2016-21 koordinerat gemensamma ansökningshelheter 
för de statsanslag som Social- och hälsovårdsministeriet beviljar.

SHM har beviljat 500 000 euro statsunderstöd åt Samaria rf för ordnandet av mathjälp under tiden 1.12.2021 – 31.12.2022.  Bidraget utbetalas åt Samaria, som förmedlar det åt mathjälpsaktörer enligt följande beslut: 

ADRA Finland säätiö sr 8000 euro
Dagcentret Hyddan rf 5000 euro
Elämän eliksiiri ry 8000 euro
Haminan ruoka-apu ry 10 000 euro
Hangon katulähetys ry 5000 euro
Hurstinapu ry 20 000 euro
Hyvä Arki ry 20 000 euro
Hämeen Mokia ry 10 000 euro
Joosua Missio ry 13 000 euro
Jyväskylän Katulähetys ry 20 000 euro
Kumppanuuskeskus Luotsi 5000 euro
Kokkolan päiväkeskus ry 5000 euro
Korson Ruokapalvelu ry 5000 euro
Kuopion Ruoka-apu ry 8000 euro
Lakeuden ruoka-apu ry 15 000 euro
Leivän Tuki ry Brödets Stöd rf 35 000 euro
Luukkaan pysäkki ry 10 000 euro
Manna-Apu ry 15 000 euro
Muuramen Mannatupa ry 8000 euro
Myrskylyhty ry 8000 euro
Operaatio Avoin ovi ry 25 000 euro
Operaatio Ruokakassi ry 25 000 euro
Oulun Rajakyläyhdistys ry 5000 euro
Parempi arki ry 7000 euro
Porvoon Lähimmäistyö ry 20 000 euro
Raahen vapaaehtoiset ry 5000 euroa¨
Rauman Seudun katulähetys ry 15 000 euro¨
Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry 5000 euro
Samaria rf 15000 euro
Satakunnan Elämän Leipä Sinulle ry 6000 euro
Suomen Idäntyön UP ry 16 000 euro
Suomen Pelastusarmeijan säätiö sr 15 000 euro
Sydänyhteisö ry 3000 euro
Toivon Portti ry 7000 euro
Vaasan Ruoka-apu ry – Vasa Mathjälp rf 20 000 euro
Vantaan Apuraide ry 15 000 euro
Väentupa ry 5000 euro
Vänstugan i Ekenäs rf 8000 euro

Dessutom har Samaria beviljats 50 000 euro för administration, övervakning, utvärdering och rapportering gällande projektet, där det förutom den egna administrativa personalen även används utomstående aktörer som köptjänst.

Tilläggsuppgifter: samaria-center@samaria.fi

UTVÅRDEROMGSRAPPORT / ARVIOINTIRAPORTTI 2020 (på finska)
Valtakunnallinen ruoka-apu, ruokajako ja osallisuus –hanke 1.10.2019 – 31.12.2020

PROJEKTPLANEN / HANKESUUNNITELMA 2020- 2021 (på finska)

UTVÅRDEROMGSRAPPORT / ARVIOINTIRAPORTTI 1/2019 (på finska)

PROJEKTPLANEN / HANKESUUNNITELMA 2019 - 2020 (på finska)

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2018 (på finska)