Mathjälp

 

Samarias egen mathjälp delas ut varje vecka på våra enheter
(avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet)


Samaria sköter insamlingen av matsvinn i Borgåtrakten

Samaria samlar in matsvinn från livsmedelsbutikerna i Borgåtrakten med kylbil och distribuerar den för utdelning till de olika punkterna under veckan.  Det finns också en kylcontainer med kylskåpstemperatur för förvaring av livsmedel.


Statsstödet riktat till anordnadet av mathjälpsarbete

SHM har beviljat 214 807 € statsunderstöd åt Samaria rf för ordnandet av mathjälp under året 2023. Bidraget utbetalas åt Samaria, som förmedlar det åt mathjälpsaktörer enligt följande beslut. 

Tilläggsuppgifter: samaria-center@samaria.fi

 

UTVÅRDEROMGSRAPPORT / ARVIOINTIRAPORTTI 2020 (på finska)
Valtakunnallinen ruoka-apu, ruokajako ja osallisuus –hanke 1.10.2019 – 31.12.2020

PROJEKTPLANEN / HANKESUUNNITELMA 2020- 2021 (på finska)

UTVÅRDEROMGSRAPPORT / ARVIOINTIRAPORTTI 1/2019 (på finska)

PROJEKTPLANEN / HANKESUUNNITELMA 2019 - 2020 (på finska)

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2018 (på finska)