Mathjälp

 

Samarias egen mathjälp delas ut varje vecka på våra enheter
(avsedda för personer som är involverade i Samarias verksamhet)


Samaria sköter insamlingen av matsvinn i Borgåtrakten

Samaria samlar in matsvinn från livsmedelsbutikerna i Borgåtrakten med kylbil och distribuerar den för utdelning till de olika punkterna under veckan.  Det finns också en kylcontainer med kylskåpstemperatur för förvaring av livsmedel.

Tilläggsuppgifter: samaria-center@samaria.fi


Statsstödet riktat till anordnadet av mathjälpsarbete

2016-2023 Samaria var som huvudkoordinator för mathjälp i samarbete med olika organisationer. Social- och hälsovårdsministeriet har årligen (2016-2023) beviljat Samaria rf statsstöd för nationellt förverkligande av mathjälp.