Media

Samarias egen nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år.

Beställ nyhtetsbrev gratis:

kjell.carlsson@samaria.fi
tel. 040 743 7760

SAMARIA NEWS  3/2022

SAMARIA NEWS 2/2022

SAMARIA NEWS 1/2022


Online-publikationer

ARBETSVERKSAMHET I REHABILITERINGSSYFTE


Facebook

Instagram
YouTube

Twitter