Beställ nyhtetsbrev

Samarias egen nyhetsbrev utkommer nårga gånger per år.
I brevet berättar vi de senaste nyheterna om Samarias verksamhet och våra destinationer för biståndsarbete.

Beställ nyhtetsbrev gratis:

kjell.carlsson@samaria.fi
tel. 040 743 7760


Berätta

- vill du ha brevet på finska eller svenska?

- elektroniskt till din e-post eller per post i pappersform?