Deltag

Samaria rf verkar dagligen till hjälp för nästan 500 människor runt om i Finland.

Vi behöver just Digför det här. Vår dröm är att skapa en gemenskap, som möter människor just där de är.   

Vi behöver dina böner. Vi tror på kristendomens Gud, som har en plan för var och en. Vi tror, att den Allsmäktige Guden inte är likgiltig för den enskilda människans angelägenheter, utan Han vill hjälpa. Våra anställda, frivilliga och klienter behöver dina böner. Du deltar väl i vårt stödnätverk och kommer ihåg oss regelbundet.    

      
Vi behöver Dig. 

I vårt team finns över 100 registrerade frivilliga, som är själen i Samaria-arbetet. Vill du bli en del av vår gemenskap? Vi behöver alla slags arbetare!


TA KONTAKT!

samaria-center@samaria.fi

Vi behöver ekonomiskt stöd. För att kunna rikta vårt arbete effektivt och vidsträckt också till de som blir utanför samhällets stödnätverk, behöver vi ditt stöd. Känner du i ditt hjärta för ungdomar i risk för utslagning, familjer med drogproblem, traffickingoffer eller kanske seniorer? Vi stödjer dem runt om i Finland. Kom med i vår stödtrupp och gör det möjligt att rikta vårt arbete mot det som du har på ditt hjärta.    


Vi vill se. Vi vill hjälpa. Vill du?