Deltag

Samaria rf verkar dagligen till hjälp för nästan 500 människor runt om i Finland.

Vi behöver just Digför det här. Vår dröm är att skapa en gemenskap, som möter människor just där de är.    

      
Vi behöver Dig. 

I vårt team finns över 100 registrerade frivilliga, som är själen i Samaria-arbetet. Vill du bli en del av vår gemenskap? Vi behöver alla slags arbetare!


TA KONTAKT!

samaria-center@samaria.fi

Vi behöver ekonomiskt stöd. För att kunna rikta vårt arbete effektivt och vidsträckt också till de som blir utanför samhällets stödnätverk, behöver vi ditt stöd. Känner du i ditt hjärta för ungdomar i risk för utslagning, familjer med drogproblem, traffickingoffer eller kanske seniorer? Vi stödjer dem runt om i Finland. Kom med i vår stödtrupp och gör det möjligt att rikta vårt arbete mot det som du har på ditt hjärta.    


Vi vill se. Vi vill hjälpa. Vill du?