Missbrukarvården

Det kristna missbrukararbetet

räknar förutom med den traditionella tredelningen i psykisk, fysisk, social även med en fjärde dimension, den andliga. För denna indelning finns även ett vetenskapligt-teoretiskt stöd, fastän den tredelade modellen huvudsakligen används. Idag är de existentiella frågorna aktuella för våra klienter.

Det behövs alltså yrkeskunskap i bemötandet av det psykiska, fysiska, sociala och andliga området. En kristen tro ger inte i sig själv automatiskt yrkeskunskap på de tre förstnämnda områdena. Därför har vi läkare, sjukskötare och yrkesmänniskor inom socialvården. 

Om du är i behov av hjälp själv eller om du är någon myndighet, ta kontakt och bekanta dig närmare med vårt arbete. Vi vill hjälpa dem som behöver stöd i olika livssituationer.