Nyheter

Samaria börjar samarbete med Amiedu

  Syftet med Samarias och Amiedus samarbete är att uppmuntra rehabiliterings- klienter till en studieinriktad stig.       ...

1 miljon euro i statsunderstöd till mathjälp

Samaria fortsätter som huvudkoordinator för mathjälpen i samarbete med olika organisationer. Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat i oktober 2019 Samaria rf 1 000 000...

Tavastehusenheten - en oslipad diamant

I Tavastehus sker stora förändringar. Genom Guds försyn har vi fått ett nytt härligt par som ansvarsbärare. I vardagen kan man se Nina och Aimo Siekkinen jobba var som helst, i...

Katriina Lehelmä återvänder till Australien

Katriina Lehelmä , som inom Samaria under de senaste sex åren byggt upp ett hjälparbete för offer för människohandel, återvänder till sitt födelseland Australien i början av...

Burundi-projektet fortsätter

Det av utrikesministeriet finansierade Burundi-projektet får en fortsättning. En fortsatt finansiering på två år har beviljats av ministeriet för Samarias och FSPM:s gemensamma...

Stöd för Rose-hemmet

Den amerikanska pingströrelsen Assemblies of God har understött stödarbetet för människohandelsn offer via Rose-projektet genom att delta i investerings- och...

Skodonationer

Samaria har fått en betydande skodonation från Kuomiokoski Oy . Nya Kuomavinterskodon har genom Samaria skickats som understöd till Eesti Samaaria 1300 par, till Mission...

Butikerna förnyade

Wanhakierto-Finafynd -butiken i Helsingfors har fräschats upp. De nya ljusa utrymmena lockar till förmånliga uppköp mitt i Tölö. Ni betjänas av våra glada ungdomar:...

Rehabiliterande arbetsverksamhet på Verkstaden i Helsingfors

Samarias Verkstad har börjat producera tjänster inom rehabiliterande arbetsverksamhet för Helsingfors stad. Då vi tidigare fått ett avtal om boendetjänstservice och haft ett tätt...

Renoveringsarbete i Tavastehus

Vid Tavastehusenheten renoverar vi fastigheten vid Ansionrinne och förnyar återvinningsbutiken, snickarverkstaden och planerar ett smidigare verksamhetskoncept. Allt detta beror...

Invandrarna kommer med nytt liv till Samaria

Många burmesiska invandrare har kommit med i arbetsverksamheten på Borgå Ankare och i invandrar- och verksamhetsgrupperna. De första kom för fem år sedan och där startade...

Representanter för Borgå stad på besök

Borgå stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula och socialdirektör Ann-Sofie Silvennoinen besökte Samaria-Center och Ankaret den 25.10.2018. Samaria har bra kontakter med städer och...

Samaria-dagen 2018

  Vi firade Samaria-dagen den 22.9.2018 i Gammelbacka församlingscenter. Som tema för dagen hade valts Bygg på klippan . Esbo Ankare ansvarade och...

Samaria köpte en buss som ambulerande klinik till Burundi

Samaria köpte en begagnad buss som servas och repareras i Finland och utrustas med sjukhusförnödenheter för att skickas till Burundi. Bussen kommer att användas som ambulerande...

Takrenovering i Tavastehus och Nickby

Vi har påbörjat takrenoveringar vid Ansiorinne-enheten i Tavastehus, där vi målar plåttaket på den nyare delen och byter ut tegeltaket på den gamla delen mot plåt. I Nickby,...

Jordmånen i Selki nu städad

Tidigare har vi berättat, att vi måst städa bort textil-avfall som hittats i marken i Selki. Det hade grävts ner här på 1980-talet, då man efter en stor eldsvåda som antände...

Vårfest i Vålax

I slutet av maj firade vi den redan traditionella vår-festen i Strandkyrkan i Vålax. Vid den glada familje-festen hörde vi andlligt tal av Päivi Valkoniemi, firade vissa...

I nya uppgifter på Borgå Ankare

Markku Toimela har börjat som ny handledare på Borgå Ankare. Han jobbar i ett verstadsprojekt för ungdomar, finansierat av Regionförvaltningsverket....

Eesti Samaaria är vårt huvudområde i utlandsarbetet

Samaria i Estland är det viktigaste av våra hjälpmål. Samarias styrelse beviljade Samaria i Estland 10 000 euro i understöd under våren 2018. Dessutom deltar Ismo Valkoniemi...

På Selki-Center städas jordområden

I tidningen 1/2018 berättade vi, att Samaria sålt industrihallarna i Selki-Center åt lokala företagare. I samband med försäljningen hittades föroreningar i jordmånen och bl a...