Nyheter

Noas trädgård i Illby

Samaria rf har den 27.4.2021 sålt Noarks utställ-ningslokal och sommarkafé i Illby, Borgå med tillhörande markområde på 2813m2 åt Puurakentajat Invest Oy. Samaria och Noark...

Samariahemmets Ritva Haasanen går i pension

Samariahemmets hälsovårdare och ansvarsperson Ritva Haasanen går i pension under sommaren. Hennes sista arbetsdag var den 19.4.2021. Vi vill tacka Ritva för en drygt 12-årig...

Ansökan om statsunderstöd 2021-2022

Huvudansökare  Samaria rf har sedan år 2016 verkat som ansökningskanal för Social- och hälsovårdsministeriets statsunderstöd till små och medelstora lokala eller...

Tack, Kenneth Grönroos!

Ett varmt tack, Kenneth Grönroos, för ditt storartade engagemang i uppgiften som Samarias ordförande, som du har visat under 26 år. Tack för att du har lovat...

Ny ordförande för Samarias styrelse

(Bild: Patrik Nordman, den nya styrelsens ordförande i Samaria, och Kenneth Grönroos, som fungerade som ordförande i nästan 27 år.) Vi har en ny...

Statskuppen i Myanmar

Redan i flera års tid har personer från det forna Burma, numera Myanmar, varit med i Samarias arbete I Borgå. De hör till karenernas stam och har kommit som kvotflyktingar till...

Försäljning av fastigheten i Sibbo

Samaria har sålt sin fastighet vid Stora byvägen i Nickby. Butiken stängde den 31.3.2021 och vi försöker tömma fastigheten före den 30.4.2021. Maarit och Karri Ollila, som...

Rose-hemmet

  På Rosehemmet har det varit en berg- och dalbana av känslor. Man har fått fira och glädjas tillsammans, men det har också förekommit svåra...

Esbo Ankare

  I Esbo fungerar dagcentret och kamratstödsgrupperna inom ramen för corona-restriktionerna. Klientmängderna har begränsats för att kunna...

Borgå Ankare

Borgå Ankare fungerar nu med ett mindre antal handledare, under ledning av Päivi Valkoniemi. Dessutom finns två anställda med ettåriga lönestödsavtal. Frivilligarbetaren Jaana...

Tavastehus Ankare

  I Tavastehus löper arbetsverksamheten bra trots coronan. Man har försökt att strikt hålla skyddsavstånd och andra säkerhetsföreskrifter och...

Korjaamo Helsingfors

Som ansvarig handledare på Korjaamo verkar Riki Muhonen och på deltid i arbetsgemenskapen fick vi Timo Lankia, som också har arbetserfarenhet som missbrukarvårdare. Han studerar...

Wanhakierto-Finafynd Sibbo

Coronan har inverkat på butikens verksamhet: kundmängden har varit mindre och vissa av frivilligarbetarna har uteblivit. Också det faktum att fastigheten är satt till försäljning...

Hjälpsändningar till Estland

  I år har vi skickat två containers med säljbara kläder till Estlands Samaria och den tredje håller på att fyllas. Dessutom lastade våra...

Öppning av tillbygget vid Samaria-hemmet

  Det var en efterlängtad dag, då invigningen av Samaria-hemmets nya tillbyggnad firades den 27 oktober. I huset finns 10 rymliga och...

Samaria-dagen 2020

18.9.2020 ordnades en annorlunda Samariadag, som nådde flera människor än de traditionella Samariadagarna som hållits på en plats. Dagen arrangerades samtidigt i Esbo,...

Samarias vårmöte

Samarias vårmöte hölls först den 15.9.2020, eftersom begränsningarna under coronapandemin gjorde, att det inte kunde hållas på våren. Statsmakten kom med snabba förordningar och...

Biskopens besök

Biskopen i Borgå stift, Bo-Göran Åstrand besökte Samaria-Center. Päivi och Ismo Valkoniemi, Kenneth Grönroos och Krister Lindberg presenterade verksamheten och utrymmena. Samaria...

Studier

  De som deltar i arbetsverksamhet (i Helsinfors, Borgå och Tavastehus) kan också studera om de vill. Vi har slutit ett partnerskapsavtal med TAITOTALO. Det...

Frivilligarbete i Samaria

Samaria har beställt en orange T-skjorta med egen pigg symbol och logo åt sina frivilligarbetare. De får också ett bonuskort till affärerna med 20% rabatt. För de som vill bli...