Nyheter

Studier

  De som deltar i arbetsverksamhet (i Helsinfors, Borgå och Tavastehus) kan också studera om de vill. Vi har slutit ett partnerskapsavtal med TAITOTALO. Det...

Frivilligarbete i Samaria

Samaria har beställt en orange T-skjorta med egen pigg symbol och logo åt sina frivilligarbetare. De får också ett bonuskort till affärerna med 20% rabatt. För de som vill bli...

Samariadagen 18.9.

Samariadagen hålls i videoformat online. Det kommer att visas på Samarias YouTube-kanal på fredag 18.9. kl.13. Inspelningen kan också ses senare.  ...

Renoverad Tavastehus butik

Wanhakierto – Finafynd -butiken i Tavastehus öppnade 18.9.2020 på en ny verksamhetspunkt, Den nya butiken gör det möjligt att ha ett brett produkturval. adress Markkulantie 3....

Samaria-dagen 18.9.

I höst hålls Samariadagen i videoformat online. Det kommer att visas på Samarias YouTube-kanal på fredag 18.9. kl.13-15 . Inspelningen kan också ses senare. Länken visas...

Noark Café

  Noark Caféet, som öppnade för ett år sedan men stängdes på våren på grund av en korona, är öppet igen. från den 1.9.2020, på adressen Montörsvägen 12 (Östermalm),...

Noas trädgård

Delvis också av symboliska orsaker har vi velat odla marken i Illby. Myint Soe, som är hemma från Burma, har arbetat som trädgårdsmästare i Noas trädgård. Vi vill tacka Gud för...

Mat och masker

Klienterna i arbetsverksamheten har i huvudsak återvänt till Tavastehus- och Borgåenheterna. I Helsingfors börjar klienter komma småningom. Dagcentren i Esbo, Helsingfors och...

VÄLKOMMEN TILL REHABILITERING AV ARBETET!

I Helsingfors, Borgå och Tavastehus jobbar vi igen glatt på! Allas hälsa och trygghet kommer dock först och och detta beaktas i alla verksamhet. Vi hälsar också nya klienter...

Eesti Samaaria fick understöd av kommunen och staten

Ett meddelande från verksamhetsledare Mihkel Nölvak i Estland har glatt oss mitt i vår egen kris. ”Tack till Gud, att vi kommit väl igenom krisen. Statsstödet på två månader...

MATUTDELNING STARTAS I BORGÅ

Samaria rf tar huvudansvaret för utdelningen av matsvinn från butiker i Borgå. Då beredskapslagen trädde i kraft senaste vecka avstannade också arbetsverksamheten i...

MATHJÄLP under coronaepidemin - finns att få i Borgå, Esbo och Tavastehus

ESBO Av Esbo Ankare kan man be om mathjälp och där får man också råd per telefon. Matreserveringar från Ankarets nummer 050 4366 006 vardagar kl.10-14. Enheten är annars stängd,...

Samaria börjar samarbete med Amiedu

  Syftet med Samarias och Amiedus samarbete är att uppmuntra rehabiliterings- klienter till en studieinriktad stig.       ...

1 miljon euro i statsunderstöd till mathjälp

Samaria fortsätter som huvudkoordinator för mathjälpen i samarbete med olika organisationer. Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat i oktober 2019 Samaria rf 1 000 000...

Tavastehusenheten - en oslipad diamant

I Tavastehus sker stora förändringar. Genom Guds försyn har vi fått ett nytt härligt par som ansvarsbärare. I vardagen kan man se Nina och Aimo Siekkinen jobba var som helst, i...

Katriina Lehelmä återvänder till Australien

Katriina Lehelmä , som inom Samaria under de senaste sex åren byggt upp ett hjälparbete för offer för människohandel, återvänder till sitt födelseland Australien i början av...

Burundi-projektet fortsätter

Det av utrikesministeriet finansierade Burundi-projektet får en fortsättning. En fortsatt finansiering på två år har beviljats av ministeriet för Samarias och FSPM:s gemensamma...

Stöd för Rose-hemmet

Den amerikanska pingströrelsen Assemblies of God har understött stödarbetet för människohandelsn offer via Rose-projektet genom att delta i investerings- och...

Skodonationer

Samaria har fått en betydande skodonation från Kuomiokoski Oy . Nya Kuomavinterskodon har genom Samaria skickats som understöd till Eesti Samaaria 1300 par, till Mission...

Butikerna förnyade

Wanhakierto-Finafynd -butiken i Helsingfors har fräschats upp. De nya ljusa utrymmena lockar till förmånliga uppköp mitt i Tölö. Ni betjänas av våra glada ungdomar:...