Nyheter

Välgörenhetskonsert

Välgörenhetskonsert  PEKKA SIMOJOKI torsdag 19.10. kl. 19 i Borgå domkyrka Biljetter 20 euro, Lippu.fi eller en timme innan vid dörren. Med...

Med uppgift att föra och ge hjälp - – SAMARIA I FRÄMSTA LEDET

Samarias historia berättar att olika situationer i samhället och människornas svårigheter har format Samaria till den aktör vi är idag. Vi har varit föregångare i utvecklandet av...

Matsvinn i Borgåtrakten

Samaria samlar in matsvinn från livsmedelsbutikerna i Borgåtrakten med kylbil och distribuerar den för utdelning till de olika punkterna under veckan. Vi köpte i maj en...

Hjälparbete

Här är vårens och försommarens nyheter om hjälparbete i Samaria: Vi hade just på våren beslutat att särskilt hjälpa karenstammen i Myanmar och deltog tillsammans med pastor...

Varför har vi gett oss in i världens kriser?

Största delen av vårt arbete sker i Finland.  I Finland har vi 32 heltidsanställda, 2 deltidsanställda och 32 frivilligarbetare fördelade på Rosehemmet för offer för...

Hjälp till Karen-folket

  Karenpastorn, Samariaanställda Hla Sein rapporterar direkt från Burma: Militärjuntan i Burma gjorde en attack mot karenernas område Lay Kay...

Krishjälp till Ukraina

  Samaria rf informerade om sin plan på att sända en lastbil till Ukraina och flera aktörer svarade genast på utmaningen. I garaget vid Borgå...

Ukrainska flyktingar i Borgå

Vi har från gränstrakterna hämtat sju ukrainska familjer på sammanlagt 29 personer till Borgå i mars. Vi har tillsammans med Stallkyrkan i Vanhamoisio, med Jari Salonen som värd,...

Nödhjälpen till Ukraina

Den mänskliga nöden i Ukraina berör oss. Vi kan inte följa situationen vid sidan av, utan vi har beslutit att verka även direkt för att underlätta läget. Samaria ordnar...