Nyheter

MATUTDELNING STARTAS I BORGÅ

Samaria rf tar huvudansvaret för utdelningen av matsvinn från butiker i Borgå. Då beredskapslagen trädde i kraft senaste vecka avstannade också arbetsverksamheten i...

Stöd för Rose-hemmet

Den amerikanska pingströrelsen Assemblies of God har understött stödarbetet för människohandelsn offer via Rose-projektet genom att delta i investerings- och...

Invandrarna kommer med nytt liv till Samaria

Många burmesiska invandrare har kommit med i arbetsverksamheten på Borgå Ankare och i invandrar- och verksamhetsgrupperna. De första kom för fem år sedan och där startade...

Samaria-dagen 2018

  Vi firade Samaria-dagen den 22.9.2018 i Gammelbacka församlingscenter. Som tema för dagen hade valts Bygg på klippan . Esbo Ankare ansvarade och...

Renovering på Rose-hemmet

Samarias Rose-hem har fått nytt kök. Renoveringen blev möjlig genom ekonomiskt stöd från Assemblies of God World Missions. Byggarbetet donerades av Tomi Keinänen från...

På Samaria-hjälpresa i Burundi

Krister Lindberg och Ismo Valkoniemi besökte Burundi  14. – 23.3.2018. Samaria har tillsammans med FSPM redan i flera år genomfört ett dagcenterprojekt, där man för första...

Arbetet på Samarias Verkstad når ut till de unga

På Verkstaden har man börjat med olika metoder för att nå ut till ungdomar. Ett sätt är UNPLUGGED-kvällarna, som är gratis och öppna för alla vänner av akustisk musik oberoende...

Eesti Samaaria är vårt huvudområde i utlandsarbetet

Samaria i Estland är det viktigaste av våra hjälpmål. Samarias styrelse beviljade Samaria i Estland 10 000 euro i understöd under våren 2018. Dessutom deltar Ismo Valkoniemi...

I nya uppgifter på Borgå Ankare

Markku Toimela har börjat som ny handledare på Borgå Ankare. Han jobbar i ett verstadsprojekt för ungdomar, finansierat av Regionförvaltningsverket....

Vårfest i Vålax

I slutet av maj firade vi den redan traditionella vår-festen i Strandkyrkan i Vålax. Vid den glada familje-festen hörde vi andlligt tal av Päivi Valkoniemi, firade vissa...

Samaria köpte en buss som ambulerande klinik till Burundi

Samaria köpte en begagnad buss som servas och repareras i Finland och utrustas med sjukhusförnödenheter för att skickas till Burundi. Bussen kommer att användas som ambulerande...

Samariahemmets Ritva Haasanen går i pension

Samariahemmets hälsovårdare och ansvarsperson Ritva Haasanen går i pension under sommaren. Hennes sista arbetsdag var den 19.4.2021. Vi vill tacka Ritva för en drygt 12-årig...

Tack, Kenneth Grönroos!

Ett varmt tack, Kenneth Grönroos, för ditt storartade engagemang i uppgiften som Samarias ordförande, som du har visat under 26 år. Tack för att du har lovat...

Ny ordförande för Samarias styrelse

(Bild: Patrik Nordman, den nya styrelsens ordförande i Samaria, och Kenneth Grönroos, som fungerade som ordförande i nästan 27 år.) Vi har en ny...

Hjälpsändningar till Estland

  I år har vi skickat två containers med säljbara kläder till Estlands Samaria och den tredje håller på att fyllas. Dessutom lastade våra...

Öppning av tillbygget vid Samaria-hemmet

  Det var en efterlängtad dag, då invigningen av Samaria-hemmets nya tillbyggnad firades den 27 oktober. I huset finns 10 rymliga och...

Samaria-dagen 2020

18.9.2020 ordnades en annorlunda Samariadag, som nådde flera människor än de traditionella Samariadagarna som hållits på en plats. Dagen arrangerades samtidigt i Esbo,...

Studier

  De som deltar i arbetsverksamhet (i Helsinfors, Borgå och Tavastehus) kan också studera om de vill. Vi har slutit ett partnerskapsavtal med TAITOTALO. Det...

Frivilligarbete i Samaria

Samaria har beställt en orange T-skjorta med egen pigg symbol och logo åt sina frivilligarbetare. De får också ett bonuskort till affärerna med 20% rabatt. För de som vill bli...

Noas trädgård

Delvis också av symboliska orsaker har vi velat odla marken i Illby. Myint Soe, som är hemma från Burma, har arbetat som trädgårdsmästare i Noas trädgård. Vi vill tacka Gud för...