Nyheter

Hjälptransporten till Ukraina

  Samaria genomförde 20.–25.5.2022 den andra humanitära hjälptransporten till Ukraina med två bilar. J.Pakkanen Oy.s långtradare startade från...

Matsvinn i Borgåtrakten

Samaria samlar in matsvinn från livsmedelsbutikerna i Borgåtrakten med kylbil och distribuerar den för utdelning till de olika punkterna under veckan. Vi köpte i maj en...

Hjälparbete

Här är vårens och försommarens nyheter om hjälparbete i Samaria: Vi hade just på våren beslutat att särskilt hjälpa karenstammen i Myanmar och deltog tillsammans med pastor...

Ekumeniska rådet i Finland besökte Samaria

Ekumeniska rådet i Finland besökte Samaria den 6.6.2022. Mayvor Wärn-Rancken som är generalsekreterare för rådet hade reserverat morgonen för ett besök. Representanter för olika...

Varför har vi gett oss in i världens kriser?

Största delen av vårt arbete sker i Finland.  I Finland har vi 32 heltidsanställda, 2 deltidsanställda och 32 frivilligarbetare fördelade på Rosehemmet för offer för...

Diakonin i vardagen -radioprogram

Samarias Diakonin i vardagen-programserie börjar sändas i Radiodei fr.o.m. 19.5.2022, på torsdagar kl. klo 20.05. (på finska)   I första avsnittet 19.5. intervjuas Martha...

Hjälp till Karen-folket

  Karenpastorn, Samariaanställda Hla Sein rapporterar direkt från Burma: Militärjuntan i Burma gjorde en attack mot karenernas område Lay Kay...

Krishjälp till Ukraina

  Samaria rf informerade om sin plan på att sända en lastbil till Ukraina och flera aktörer svarade genast på utmaningen. I garaget vid Borgå...

Ukrainska flyktingar i Borgå

Vi har från gränstrakterna hämtat sju ukrainska familjer på sammanlagt 29 personer till Borgå i mars. Vi har tillsammans med Stallkyrkan i Vanhamoisio, med Jari Salonen som värd,...

Insamlingen har startat!

För följande hjälpsändning till Ukraina har vi fått en lastbil med släp och tre chaufförer. BEHÖVLIGA VAROR: Hållbara livsmedel: Torrproviant (påssoppor, mjöl, flingor,...

Nödhjälpen till Ukraina

Den mänskliga nöden i Ukraina berör oss. Vi kan inte följa situationen vid sidan av, utan vi har beslutit att verka även direkt för att underlätta läget. Samaria ordnar...

Tack, Kenneth Grönroos!

Ett varmt tack, Kenneth Grönroos, för ditt storartade engagemang i uppgiften som Samarias ordförande, som du har visat under 26 år. Tack för att du har lovat...

Ny ordförande för Samarias styrelse

(Bild: Patrik Nordman, den nya styrelsens ordförande i Samaria, och Kenneth Grönroos, som fungerade som ordförande i nästan 27 år.) Vi har en ny...

Hjälpsändningar till Estland

  I år har vi skickat två containers med säljbara kläder till Estlands Samaria och den tredje håller på att fyllas. Dessutom lastade våra...

Öppning av tillbygget vid Samaria-hemmet

  Det var en efterlängtad dag, då invigningen av Samaria-hemmets nya tillbyggnad firades den 27 oktober. I huset finns 10 rymliga och...