Nyheter

Takaisin

Hjälp till Karen-folket

 

Karenpastorn, Samariaanställda Hla Sein rapporterar direkt från Burma: Militärjuntan i Burma gjorde en attack mot karenernas område Lay Kay Kaw på gränsen mellan Burma och Thailand. Burmesiska arme'n, utrustad av Ryssland, fällde bomber som förstörde husen i området. Invånarna hade flytt in i skogen. Förövaren gjorde dock ett fel i koordineringen och en av bomberna träffade deras egen trupp och dödade 25 av soldaterna och skadade 10. Karenernas egna försvarstrupper anhöll bataljonens kommendör och beslagtog deras vapen och ammunition.Situationen påminner om Gamla testamentets berättelser, där läget med ens förändrades på ett övernaturligt sätt för angriparen.

Vi skickade mera ekonomiskt stöd för med de förstörda husen förstördes också matlagren och många andra livsförnödenheter för hundratals familjer. Vi har redan transporterat mat till människorna i området.
Hla Sein utför inte bara humanitärt arbete, han gör också andligt arbete. På bilden döper han två människor på flyktingområdet.


---


Samaria har av polisstyrelsen fått lov att samla in medel för att hjälpa flyktinglägren i Thailand. Efter att lovet fåtts har vi redan kunnat sända flera tusen euro för att underlätta förhållandena i lägret och vi kallar Dig med att hjälpa.

IBAN: FI06 4050 1020 0087 50
BIC: HELSFIHH
Referensnummer: 99956

Beslut om insamlingstillstånd: Polisstyrelsens beslut 12.12.2019. Lovets nummer RA/2019/1109. Lovet i kraft 1.1.2020 - 31.12.2024 i hela Finland förutom landskapet Åland.