Nyheter

Takaisin

Ukrainska flyktingar i Borgå

Vi har från gränstrakterna hämtat sju ukrainska familjer på sammanlagt 29 personer till Borgå i mars. Vi har tillsammans med Stallkyrkan i Vanhamoisio, med Jari Salonen som värd, ordnat tillfällig inkvartering samt tillsammans med Vålax pingstförsamling i bönehuset i Vålax ordnat ett långvarigare boende för en familj på nio personer. Samaria svarar för transporterna, myndighetsärendena, maten under dagarna samt tolktjänsten. Syftet är att så snabbt och effektivt som möjligt få boendet och lovprocesserna ordnade, så att familjerna kan fortsätta sina liv och komma över krigets fasor.

Deltag i nödhjälpen till Ukraina:
Kontonummer: FI06 4050 1020 0087 50
Referensnummer: 99972
(Polisstyrelsens beslut 12.12.2019. Insamlingstillstånd nr: RA/2019/1109. Tillståndet i kraft 1.1.2020 - 31.12.2024
i hela Finland förutom Åland.