Nyheter

Takaisin

Varför har vi gett oss in i världens kriser?

Största delen av vårt arbete sker i Finland.  I Finland har vi 32 heltidsanställda, 2 deltidsanställda och 32 frivilligarbetare fördelade på Rosehemmet för offer för människohandel, Samariahemmet för missbrukare, Esbo Ankare, Korjaamo i Helsingfors, Tavastehus Ankare, Borgå Ankare eller som stöd för 70 personer i stödboende. 
I Estland verkar vi som liksom i Finland med ca 40 arbetstagare.
Men varför i krishärdar ute i världen?
Under Markku Toimelas ledning samlades en grupp frivilliga, Team Toivo, ihop och besökte Burundi år 2019. I mars 2022 var två av gruppens medlemmar, Markku samt Tomi Keinänen i Ukraina med en försändelse på tusentals kg mat och hygienartiklar. En ny långtradarlast packas som bäst ihop och den startar den 20.5.2022. 
I Finland har vi fått hjälpa sju flyktingfamiljer från Charkiv och Mariupol.
I Burma bombas Karen-stammarna av militärjuntan. Hla Sein från Samaria har varit där och hjälpt flyktingarna med mat och annat bistånd till lägren och dem som flytt in i djungeln. 
Vi är på de här platserna därför, att Gud har tänt vår vilja att hjälpa och lett oss till de här behoven. Många vänner har också hjälpt oss med stöd.