Rose

Rose-projektet är ett nytt projekt inom Samaria rf. Dess vision är att rehabilitera offer för människohandelsbrott eller sexuell deprivation till fullvärdiga medlemmar i samhället. Avsikten är att hjälpa kvinnor, flickor och deras barn som räddats från människohandel eller sexuellt utnyttjande i deras rehabiliteringsprocess.  Hörnstenen i arbetet är ett helhetsmässigt bemötande i vardagens situationer och i frågor som rör psyket, kroppen, det sociala och det andliga livet. Även om tyngdpunkten i verksamheten ligger på hjälpandet av sexuellt utnyttjade, ger vi också stöd åt offer för annat slag av människohandel.   
  

 

KONTAKTUPPGIFTER:

ROSE-HEMMET

Maikki Kuittinen
enhets ansvarig
010 231 3721
maikki.kuittinen@samaria.fi

Maureen Salmi
ansvarig handledare
050 476 1184
maureen.salmi@samaria.fi

 


Katriina Lehelmä
människohandelsexpert
050 382 5572
katriina.lehelma@samaria.fi


SAMARIA RF
Montörsvägen 12
06150 Borgå
Tel. 010 2313 700
samaria-center@samaria.fi