Rose

Rose-projektet inriktar sig på att hjälpa offer för människohandel samt på upplysning om människohandel i hemlandet och preventivt upplysnings- och utbildningsarbete i sk. utgångsländer.

Inom ramen för Rose-projektet upprätthåller vi ett skyddshem för kvinnor som fallit offer för människohandel. På Rose-hemmet erbjuder vi tryggt boende och psykosocialt stöd åt kvinnorna och deras barn.

Dessutom erbjuder vi stödboende åt kvinnor och män, som antagits som klienter i hjälpsystemet och som är i behov av stödboendetjänster.

  

 

KONTAKTUPPGIFTER:

ROSE-HEMMET

Roosa Ketola
närmaste förman, ansvarig handledare
050 382 5582
roosa.ketola@samaria.fi

Maureen Salmi
handledare, sjuksköterska
050 476 1184
maureen.salmi@samaria.fi