Rose

Rose-projektet inriktar sig på att hjälpa offer för människohandel samt på upplysning om människohandel i hemlandet och preventivt upplysnings- och utbildningsarbete i sk. utgångsländer.

Inom ramen för Rose-projektet upprätthåller vi ett skyddshem för kvinnor som fallit offer för människohandel. På Rose-hemmet erbjuder vi tryggt boende och psykosocialt stöd åt kvinnorna och deras barn.

Dessutom erbjuder vi stödboende åt kvinnor och män, som antagits som klienter i hjälpsystemet och som är i behov av stödboendetjänster.

  

 

KONTAKTUPPGIFTER:

ROSE-HEMMET

Maikki Kuittinen
enhets ansvarig
010 231 3721
maikki.kuittinen@samaria.fi

Maureen Salmi
ansvarig handledare
050 476 1184
maureen.salmi@samaria.fi

 


Katriina Lehelmä
människohandelsexpert
050 382 5572
katriina.lehelma@samaria.fi


SAMARIA RF
Montörsvägen 12
06150 Borgå
Tel. 010 2313 700
samaria-center@samaria.fi