Rose

En ny början för den som klarat sig urmänniskohandeln

Rose-projektet inriktar sig på att hjälpa offer för människohandel samt på upplysning om människohandel i hemlandet och preventivt upplysnings- och utbildningsarbete i sk. utgångsländer.

Inom ramen för Rose-projektet upprätthåller vi ett boendeserviceenhet för kvinnor som fallit offer för människohandel. På Rose-hemmet erbjuder vi tryggt boende och psykosocialt stöd åt kvinnorna och deras barn.

Dessutom erbjuder vi stödboende åt kvinnor och män, som antagits som klienter i hjälpsystemet och som är i behov av stödboendetjänster.

 

Rose-hemmet

På ROSE-HEMMET‭, ‬vårt skyddshem för offer för‭ ‬människohandel‭, ‬erbjuder vi serviceboende där vi‭ ‬tar offrens trauman i beaktande‭. ‬I servicen ingår hjälp i de vardagliga rutinerna‭, ‬ordnande av transport bl.a‭. ‬till läkare och juridiska tjänster‭, ‬samt skapande av en trygg livsmiljö‭.   ‬

Vårt dagliga fokus ligger på att hjälpa dem som levat i rädsla och brist på trygghet att komma igång med sin helndeprocess‭. ‬Detta kan vi uppnå genom att erbjuda ett stabilt hem‭, ‬där de kan få hälsosam mat och sysselsättning‭, ‬så att de kan berätta om sina svårigheter utan fördömande‭. ‬Som ett hem som vilar på kristna värderingar‭, ‬strävar vi till att skapa‭ ‬en atmosfär‭, ‬so‭, ‬visar Guds kärlek och väcker hopp om framtiden‭. ‬

 

Vad gör vi inom Rose-projektet?

Vår UPPGIFT är att erbjuda helhetsmässig omsorg i en trygg miljö, så att de som överlevt människohandeln kan uppleva återhämtning, få en ny mening för sitt liv och bli fullvärdiga medlemmar i samhället.

Vi ERBJUDER också vår partnerorganisation CEPBU (de förenade pingstkyrkorna) i Burundi skolning, rådgivning och stöd, där de arbetar på gräsrotsnivå med att öka medvetenheten om människohandeln och att stärka människor i utsatt position. Denna konsultation innefattar utbildning i identifieringen av offer för människohandel, möjligheter till förhindrande av den och hur man bäst ska arbeta med dem som klarat sig ur detta trauma.   

 

Du är kallad med i vår stödtrupp mot människohandel

KOM MED SOM FRIVILLIG
Vårt arbete är beroende av frivilliga som hjälper vår‭ ‬personal‭. ‬Frivilligarbetet kan vara veckoslutsturer eller kanske handledning av en målerikurs‭. ‬De frivilliga får utbildning innan de inleder arbetet‭. ‬

DONATIONER:
Samaria rf (Rose-projekt)
IBAN: FI06 4050 1020 0087 50
BIC: HELSFIHH
Referensnummer: 99930

Insamlingstillstånd:
Polisstyrelsens beslut 12.12.2019
Insamlingstillstånd nr: RA/2019/1109
Tillståndet i kraft 1.1.2020 - 31.12.2024
i hela Finland förutom Åland.

 

TA KONTAKT

ROSE-HEMMET

rosekoti@samaria.fi
050 577 3367
 

Taina Moisander
(vikarie för Roosa Huhtinen)
ebhets ansvarig, socionom
050 382 5582
taina.moisander@samaria.fi

Maureen Salmi
handledare, sjuksköterska
050 476 1184
maureen.salmi@samaria.fi