Samaria rf är 50 år gammal i år

Hjälp och stöd sedan år 1969

1969 besluts att grunda Socialmissionen i Östra Nyland. I Veckjärvi i Borgå hyrs hemmet Betlehem.

1972 Krister Lindberg börjar som sekreterare, 1974 väljs till ordförande och på 1980-talet blir verksamhetsledare.

1980 grundas Samaria-hemmet.

1984 ändras namnet till Samariamissionen/lähetys r.f., senare Samaria rf.

1985–1989 inleds arbetsverksamhetsrehabilitering i Illby. Ett kvarter i Gamla stan i Borgå köps och blir Samaria-center.

1989–1993 utvidgas verksamheten till Lovisa och Sibbo, Estland och Helsingfors.

1996–1997 utvidgas arbetet till Litauen och Österbotten.

2008 börjar Ismo och Päivi Valkoniemi som verksamhetsledarpar.

2009 grundas det sociala företaget Oy Noark Ab, med Päivi Valkoniemi som VD.

2010 utvidgas arbetet till Esbo och Vichtis.

2011 bildas Samaria Group, till vilken ansluts organisationens aktiebolag. Vasa får ett nytt verksamhetscenter.

2013 Startas Rose-projektet, som hjälper offer för människohandel. Katriina Lehelmä blir heltidsanställd projektledare.

2015 Rose-hemmet för människohandel öppnas. Hemmet är samarbetspartner till statens officiella hjälpsystem för människohandelsoffer. Samaria startar  i Burundi i östra Afrika DAYPR-drogprojektet i samarbete med FSPM. I Borgå köps Fastighets Ab Montörsvägen 12, nuvarande säte för Samaria Center (administration), Borgå Ankare samt  Wanhakierto-Finafynd -butiken.

2016 utvidgas arbetet till Tavastehus.Samaria Center flyttar till Montörsvägen 12 lokalen.

2017 I Berghäll i Helsingfors startar pilotprojektet Korjaamo, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Päivi Valkoniemi tar projektansvar. Senare fogas butiken och bostäderna i Helsingfors till projektet.
 

För närvarande har Samaria verksamhetsenheter i Borgå, Helsingfors, Esbo och Tavastehus. Arbetet koncentreras i huvudsak till dessa orter. Småskaligt arbete finns fortfarande även i Sibbo och Vichtis. Arbetet fortsätter.