Samaria rf

Samaria rf är en förening, som verkar i samhället genom att hindra skador av missbruk, stödja ungdomsverksamhet, tala om nykterhet och hjälpa människor och familjer som råkat i svårigheter. Dessutom ordnar och upprätthåller Samaria rf stödbostäder, olika stödformer i vardagen samt vård- och rehabiliteringshem för missbrukare och på annat sätt utslagna. 

Samaria rf:s kontor är beläget i Östermalm i Borgå på Samaria Center.

 

UPPGIFTER:

SAMARIA RF
Montörsvägen 12
06150 BORGÅ
samaria-center@samaria.fi

 

VALKONIEMI ISMO
Verksamhetsledare
040 741 5577
ismo.valkoniemi@samaria.fi
 

VALKONIEMI PÄIVI 
Vice verksamhetsledare
040 740 0778
paivi.valkoniemi@samaria.fi 


VEHKAMÄKI MAARIT
Ekonomi- och förvaltningschef
050 353 7756
maarit.vehkamaki@samaria.fi
 

HEIKKILÄ PIRJO 
Huvudbokförare
050 364 8802
pirjo.heikkila@samaria.fi

 


STYRELSEN:

Patrick Nordman, ordförande
Anders Krook. vice ordförande
Paula Lönnroth, sekreterare utanför syrelsen 
Krister Lindberg
Kenneth Grönroos
Kenneth Witick
Anders Olin
Barbro Holmberg

Ersättarna:
Henrik Nymalm
Stina Blomberg