Samaria rf

Samaria rf är en förening, som verkar i samhället genom att hindra skador av missbruk, stödja ungdomsverksamhet, tala om nykterhet och hjälpa människor och familjer som råkat i svårigheter. Dessutom ordnar och upprätthåller Samaria rf stödbostäder, olika stödformer i vardagen samt vård- och rehabiliteringshem för missbrukare och på annat sätt utslagna. Samaria har fått namn efter den barmhärtige samariern som det berättas om i Lukasevangeliet.

Samaria rf:s huvudkontor är beläget i Östermalm i Borgå på Samaria Center.

KONTOR öppet vardagar kl. 9.15 - 15.00
 

UPPGIFTER:

SAMARIA RF
Montörsvägen 12
06150 BORGÅ
Tfn 010 2313 700
Fax (019) 5230 308
samaria-center@samaria.fi

 

VALKONIEMI ISMO
Verksamhetsledare
040 741 5577
ismo.valkoniemi@samaria.fi
 

VALKONIEMI PÄIVI 
Vice verksamhetsledare
040 740 0778
paivi.valkoniemi@samaria.fi 
 

HEIKKILÄ PIRJO 
Huvudbokförare
050 364 8802
pirjo.heikkila@samaria.fi


ESKOLA MAARIT
Ekonomi- och förvaltningschef
050 353 7756
maarit.eskola@samaria.fi


MANNINEN RAIJA
kontorist
050 417 8939
raija.manninen@samaria.fi


 

STYRELSEN:
Kenneth Grönroos, ordförande
Krister Lindber, vice ordförande
Paula Lönnroth, sekreterare
Stina Blomberg
Anders Krook 
Ann-Sofie Nylund
Päivi Valkoniemi
Patrick Nordman

Ersättarna:
Gabriel Grönroos
Samuel Nissfolk