Samaria rf

Samaria rf är en organisation på det sociala området som verkar i samhället för att förhindra utslagning och ordna stödverksamheter åt människor med missbruksproblem eller annars utslagna. Samaria har dagcenterverksamhet och verksamhetsenheter samt boendeenheter för missbrukare och offer för människohandel. Vi utför också hjälparbete på krisområden i utlandet.

Samaria rf:s kontor är beläget i Östermalm i Borgå på Samaria Center.

 

UPPGIFTER:

SAMARIA RF
Montörsvägen 12
06150 BORGÅ
samaria-center@samaria.fi

 

VALKONIEMI ISMO
Verksamhetsledare
040 741 5577
ismo.valkoniemi@samaria.fi
 

VALKONIEMI PÄIVI 
Vice verksamhetsledare
040 740 0778
paivi.valkoniemi@samaria.fi 


VEHKAMÄKI MAARIT
Ekonomi- och förvaltningschef
050 353 7756
maarit.vehkamaki@samaria.fi
 

HEIKKILÄ PIRJO 
Huvudbokförare
050 364 8802
pirjo.heikkila@samaria.fi


HUHTA HENNA
Ekonimiassistent
040 743 7760
henna.huhta@samaria.fi

 


STYRELSEN:

Patrick Nordman, ordförande
Anders Krook. vice ordförande
Paula Lönnroth, sekreterare utanför syrelsen 
Krister Lindberg
Kenneth Grönroos
Kenneth Witick
Anders Olin
Barbro Holmberg

Ersättarna:
Henrik Nymalm
Stina Blomberg