Samaria

för församlingarna

Samaria Group är en allkristen och ekumenisk organisation inom tredje sektorn. Dess utgångspunkt är att hjälpa den människa, som andra går förbi. Dess teologiska grund ligger i Lukasevangeliets 10 kapitel i Bibeln, som berättar om den barmhärtige samariern.    
   
Samaria Group ligger nära de frikyrkliga riktningarna men också nära kyrkan. Den är medlem i Finlandssvenska pingstmissionen men också i det lutherska Församlingsförbundet samt Sininauhaliitto (Blåbandsförbundet), som är centralförbund för de kristna missbrukarvårdsorganisationerna. 

1. Kor. 13 är ett gott exempel för tankesättet inom vår organisation. Paulus konstaterar här lakoniskt, att de så kallade andliga gåvorna - hänryckningen, de övernaturliga upplevelserna och kunskapen, den orubbliag tron, självförnekelsen och försakelsen - allt det här är underordnat kärleken. Utan kärlek är de betydelselösa, utan nytta och - häpnadsväckande nog - förgängliga. Tillsammans med kärleken kan de berika vårt trosliv. Meningen med den här teologisk-dogmatiska regeln är praktisk. Vid Samaria-Groups enheter bör den styra personalens uppförande, utvärderingen av besökande evangelisters framträdanden och utvärderingen av tillställningar ordnade av andra, innan vi för dit våra klienter. Vårt syfte är en behärskad klientprocess, som skapar trygga ramar för byggandet av en personlig kristen tro.       

 

FÖRSAMLINGARNA SOM STÖD FÖR SAMARIA-ARBETET 


Samaria Group ägs av 9 församlingar. Dessa församlingar är också aktiva understödjare av Samaria-arbetet. Dessutom deltar enskilda församlingar i vårt arbete genom att stödja ekonomiskt, i förbön och genom att informera om vårt arbete i sina egna sammankomster och mediakanaler.     
 
Vill du samarbeta eller delta i Samaria Groups arbete? Ta kontakt  samaria-center@samaria.fi