Stödbostäder och uppgifter

De drogfria stödbostäderna i en övervakad miljö är ämnade för självständigt boende för personer i behov av stöd i livssituationen och en drogfri omgivning. Priset utgörs av hyran för vilken klienten kan anhålla om bostadsstöd av FPA samt en av kommunen betald stödavgift. 

 

För hyresavtal och kundangelägenheter angående stödbostäderna ansvarar:

 

Borgå (15 BOSTÄDER + möjlighet till stödboendetjänster)

MARKO PEITSOMA, boendehandledare
050 401 9308
marko.peitsoma@samaria.fi

 

VICHTIS / SELKI (11 BOSTÄDER + MÖJLIGHET TILL STÖDBOENDETJÄNSTER)

ISMO VALKONIEMI, verksamhetsledare / Samaria rf
040 741 5577
ismo.valkoniemi@samaria.fi

ANDREI SPIRIDENKO, fastighetsskötaren, klienthandledare
045 169 7860
andrei.spiridenko@samaria.fi

 

TAVASTEHUS (14 BOSTÄDER)

PÄIVI VALKONIEMI
040 740 0778
paivi.valkoniemi@samaria.fi

 

HELSINGFORS (11 BOSTÄDER), VANTAA (9 BOSTÄDER)

PÄIVI VALKONIEMI
040 740 0778
paivi.valkoniemi@samaria.fi

RIKI MUHONEN
044 491 4158
riki.muhonen@samaria.fi


ESBO (6 BOSTÄDER)

TIINA KALEVA
040 488 9025
tiina.kaleva@samaria.fi

 

Som disponent för stödbostäderna fungerar Samaria rf:s verksamhetsledare
ISMO VALKONIEMI
040 741 5577
ismo.valkoniemi@samaria.fi