Vårdarbete

Oy Samaria Ab Hoitotyö – Vårdarbete

verkar som privat serviceproducent för kommuner och ansvarar för Samaria rf:s vårdhemsarbete och stödboende.

Missbrukarvården och rehabiliteringen inom  företaget Oy Samaria Ab Hoitotyö - Vårdarbete grundar sig på över 40 års erfarenheter av och kunskap om olika beroenden, deras orsaker och behandling. 

Centralt i verksamheten är samarbete mellan Samariahemmets boendeservice och stödboendet. 

Syftet är att få de servicebehövande till den mest lämpade boendeformen. De som behöver mest stöd kommer till Samariahemmet och då servicebehovet minskar tack vare vård och rehabilitering kan de flytta till stödboende med lättare stöd och därefter söka sig till en egen bostad. 

Det traditionella vårdarbetet är en del av Samaria

Samaria har utfört missbrukararbete alltsedan år 1969. Under årtiondenas lopp har hjälpmetoderna och målgrupperna för arbetet utvidgats, men de traditionella arbetsmetoderna är fortfarande en viktig del av vår verksamhet. 

Bekanta dig närmare med vårdhemsarbetet och stödboendet.Oy Samaria Ab Hoitotyö - Vårarbete
Montörsvägen 12, 06150 Borgå
samaria-center@samaria.fi

Ismo Valkoniemi
Verksamhetsledare
Tel. 040 741 5577
ismo.valkoniemi@samaria.fi